bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Відбір експерта для проведення зовнішньої оцінки проекту

ВБО «Український фонд «Благополуччя дітей» проводить відбір експерта для проведення зовнішньої оцінки проекту «Програма 15»: профілактика ВІЛ-інфекції та підтримка психосоціального здоров'я в Україні».

1. Опис предмету оцінки

Протягом вересня 2016 р. – серпня 2019 р. ВБО «Український фонд «Благополуччя дітей» реалізує проект «Програма 15»: профілактика ВІЛ-інфекції та підтримка психосоціального здоров’я в Україні».

«Програма 15» – це результат п’ятирічної адаптації та тестування в українському контексті міжнародної програми «Крок за кроком» (Alice Welbourn, 1995). «Програма 15» спрямована на зниження ризику впливу на здоров’я небезпечних для життя ситуацій (ВІЛ або ІПСШ (інфекції, що передаються статевим шляхом), алкоголізм, наркоманія та насильство). З іншого боку, на відміну від більшості методів профілактики, «Програма 15» охоплює широке коло важливих психологічних проблем і позитивно впливає на сімейні стосунки, зокрема, між батьками та дітьми. «Програма 15» ґрунтується на гендерно-віковому підході та передбачає проведення циклу з 15 паралельних тренінгових занять однакових тематик з групами підлітків (окремо для хлопчиків і дівчат) та їхніми батьками (також окремо для жінок і чоловіків).

Загальна мета проекту: сприяти зниженню поширення ВІЛ/СНІДу та інших захворювань, що передаються статевим шляхом.

Цілі проекту:

 1. Адаптована Програма «15» на основі підходу «кроки по камінню визнана успішним методом профілактики ВІЛ та застосовується урядовими та неурядовими організаціями в соціальному секторі та секторі здоров’я.
 2. Учасники програми (молоді люди і дорослі) уникають ризикованої поведінки, яка може вплинути на їхнє репродуктивне та психосоціальне здоров’я.

Індикатори (показники) для контролю ступеня досягнення завдань проекту.

 1. «Програму 15» було включено до державної “цільової обласної/районної/міської соціальної програми, протидії ВІЛ / СНІД», яка реалізується урядовими та неурядовими організаціями.
 2. Як мінімум, 50% учасників «Програми 15»,  відзначають позитивні та стійкі зміни в їх поведінці щодо збереження та підтримки власного репродуктивного і психосоціального здоров’я.
 3. Як мінімум, 30% учасників «Програми 15», доповідають, що вони розробили та реалізували ініціативи, спрямовані на вирішення проблем в їх соціальному оточенні.

Географія проекту: 8 проектних громад: Бердичів (Житомирська область); Дніпро; Запоріжжя; Луцьк; Сарни (Рівненська обл.); Сміла (Черкаська область); Черкаси, Чернівці.

Цільові групи проекту: «Програма 15» застосовується у роботі з різними категоріями сімей: сім’ями у складних життєвих ситуаціях, сім’ями з різними формами сімейного виховання (прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, опікуни), різними соціальними характеристиками (сім’ї вимушених переселенців, сімей, чиї діти навчаються в закритих навчальних закладах, сім’ї трудових мігрантів).

У той же час проект передбачає залучення представників місцевої влади, громадських організацій, керівників соціальних служб, які працюють з дітьми, соціальних працівників, які займаються профілактикою соціальних захворювань.

Основна діяльність проекту:

 • Проведення тренінгів для тренерів з впровадження «Програми «15»
 • Відбір 6-ти нових громад (проектні майданчики) та підготовка фахівців
 • Розробка методичних та інформаційних матеріалів
 • Проведення 20 циклів «Програми 15» на 8 проектних майданчиках
 • Проведення супервізій з усіма групами тренерів
 • Проведення дослідження для оцінки змін, які відбулись  в учасників
 • Розробка та запуск інтерактивного веб-сайту з інформацією про реалізацію «Програми «15»
 • Проведення заключної конференції за результатами впровадження «Програми 15» в Україні

Проект реалізується за фінансової підтримки Protestant Agency for Diakonie and Development Bread for the World – Protestant Development Service.

Український фонд «Благополуччя дітей» раніше не проводив зовнішню оцінку цього проекту.

2. Причина і мета оцінки

Запропонований проект є другим проектом, який підтримується Protestant Agency for Diakonie and Development Bread for the World. Перший проект «Профілактика ВІЛ / СНІД та підтримка психосоціального здоров’я в Україні – спільна робота з «Програмою 15» був реалізований протягом 2014-2016 рр., і був спрямований на адаптацію російської «Програми 15» до реалій України та пілотування програми на 2-х пілотних майданчиках (Луцьк і Черкаси). Упродовж реалізації двох проектів методологія проведення та підтримки «Програми 15» повністю описана та впроваджена у 8 місцевих громадах. З’явилася достатня кількість учасників (понад 1500 осіб), які пройшли навчання в рамках «Програми« 15», що дозволяє оцінити вплив Програми та ефективність проекту, як для донорських організацій, так і для організацій, залучених до впровадження проекту.

Беручи до уваги той факт, що передбачається подальший розвиток «Програми 15» (як через розробку нових модифікацій Програми з урахуванням специфіки цільових груп, так і передачу Програми для використання у навчальні заклади та організації), ми вважаємо зовнішню оцінку своєчасною. Зовнішня оцінка допоможе нам встановити: наскільки проект почав призводити до очікуваних змін; які фактори сприяли, а які негативно впливали на досягненя результатів.

Основні цілі оцінки: визначити, чи були досягнуті цілі та результати, які зазначено у проектних документах; сформулювати отримані уроки / історії успіху та надати рекомендації для майбутнього розвитку Програми.

Завдання оцінки:

 1. Оцінити вплив «Програми 15» на знання, погляди, позицію, поведінку бенефіціарів Програми.
 2. Сформулювати фактори, які вплинули на ефективність «Програми 15» у пілотних громадах.
 3. Визначити, наскільки ефективною є система внутрішнього моніторингу та оцінки «Програми 15» та надати рекомендації щодо її вдосконалення.
 4. Оцінити, якою мірою проектні громади були залучені до планування, реалізації та оцінки «Програми 15».
 5. Охарактеризувати сильні та слабкі сторони проекту та зробити висновки.
 6. Скласти рекомендації щодо того, як результати можуть бути використані для вдосконалення та розвитку подальшої майбутньої діяльності в цьому напрямі для виконавця проекту.

В рамках проведення оцінки експерти мають визначити ефективність проекту щодо ключових параметрів, включаючи релевантність,  дієвість та вплив проекту, стійкість, терміни реалізації діяльності, сильні та слабкі сторони.

 

3. Ключові питання

Для проведення вищезазначеної оцінки, нижче подано п’ять окремих, але взаємопов’язаних областей, які підлягають аналізу:

Актуальність

 • Наскільки реалізовані заходи / методологія відповідають проблемі епідемії ВІЛ в Україні та потребам цільових груп?
 • Чи обрані заходи релевантні відповідають цілям і досягнутим результатам?
 • Чи відповідає проект очікуванням / вимогам / побажанням цільових груп?
 • Для яких цільових груп проекту «Програма 15» є найбільш ефективною? Для яких груп необхідно модифікувати «Програму 15», враховуючи особливості цих груп?
 • Які основні критерії та передумови сприятимуть розвитку Програми в Україні?

Дієвість

 • Чи були досягнуті цілі проекту за період його реалізації?
 • Чи були досягнуті індикатори діяльності та індикатори результатів?

Ефективність використання

 • Наскільки корисним був проектний підхід та методологія у превентивній роботі з ВІЛ, ЗПСШ, зловживанням алкоголем та наркотиками, насильницькою поведінкою підлітків?
 • Чи було ефективним використання ресурсів?

Вплив

 • Які зміни – позитивні / негативні, заплановані / незаплановані можна спостерігати у прямих бенефіціарів проекту (підлітків)?
 • Які зміни можна спостерігати в пілотних громадах в результаті впровадження «Програми 15»?

Сталий розвиток

 • Наскільки стабільними були позитивні зміни в знаннях, уявленнях і ставленнях учасників програми? Наскільки знання та навички використовуються ними в повсякденному житті?
 • Життя громади в проектних майданчиках: чи з’явилися нові послуги та заходи, діяльність (проекти, історії успіху) в результаті впровадження «Програми 15» / нові технології в організаціях, які реалізували Програму?
 • Які заходи повинні бути зроблені для підвищення спроможності команди проекту (команда Українського фонду «Благополуччя дітей», тренерів, організацій-партнерів) для досягнення кращих результатів?
 • Чи продовжують підготовлені тренери працювати з «Програмою 15» у своїй професійній діяльності? Чи обмінюються досвідом і чи побудували вони мережу тренерів «Програми 15»? Чи залучається їхній досвід та рекомендації при розробці наступної проектної пропозиції?

 

4. Структура оцінки / методи

Проводячи зовнішню оцінку проекту, експерт (команда експертів) повинен відповідати стандартам якості DAC для оцінки розвитку. Оцінка має базуватись на фактичних даних, спільній участі і поєднанні якісного та кількісного збору даних.

Оцінювач самостійно визначає методи, які використовуватимуться для проведення оцінки та досягнення її мети та завдань. Така методологія оцінки може включати, але не обмежується наступним:

 • огляд проектних документів та відповідних матеріалів;
 • інтерв’ю, фокус-групи з співробітниками проекту, тренерами, безпосередніми бенефіціарами та іншими зацікавленими сторонами;
 • аналіз зібраних даних.

Усі відповідні матеріали будуть надані оцінювачу, включаючи, але не обмежуючись цим:

 • проектна пропозиція;
 • звіти про хід виконання проекту;
 • стандарти реалізації «Програми 15»;
 • протоколи робочих зустрічей тренерів, які впроваджують «Програму 15»;
 • результати внутрішнього моніторингу та оцінки проекту, в тому числі аналіз рівня знань та умінь учасників тренінгу з питань, що обговорюються в рамках «Програми 15», зведений аналітичний звіт про оцінку змін у ставленні та поведінці учасників «Програми 15», що виникли під час реалізації проекту;
 • звіти про результати супервізій тренерів (на сайті програми), підготовлені керівниками групи;
 • публікації та матеріали веб-сайту проекту.

 

5. Терміни проведення оцінки

Оцінювач відповідає за розробку структури оцінки, визначення методів, збір даних, проведення оцінки та якість підготовленого за результатами оцінки звіту.  При підготовці звіту оцінювач повинен керуватись принципами неупередженості, незалежності і точності.

Очікуваний період проведення оцінки: травень – червень 2019 року.

Оцінка (включаючи звітність) повинна бути завершена до 30 червня 2019 року (бажано). Можливі невеликі коригування графіку.

 

6. Очікувані продукти

Оцінювач має надати такі документи українською  або англійською мовою:

1. Первинний звіт, який представляє методологію та план оцінки:

 • Матриця оцінки, зі структурованими додатковими питаннями
 • Опис методології
 • План вибірки
 • Інструменти збору даних (форми опитування, тематичні посібники для фокус-груп тощо)
 • Проект робочого плану
 • Структура заключного звіту

Проект остаточного звіту (передбачається, що його буде обговорено з командою проекту під час робочої зустрічі)

2. Звіт про оцінку українською  або англійською мовою (не більше 50 сторінок, за винятком додатків). Звіт повинен містити загальний опис та розділи, що охоплюють методологію, аналіз, висновки і рекомендації.

Оцінювач презентує остаточні результати проведеної оцінки ВБО «Український фонд «Благополуччя дітей».

 

7. Ключова кваліфікація експерта

Нижче наведений перелік кваліфікаційних вимог, яким повинен відповідати консультант:

 • докторська або магістерська ступінь з економіки, соціології, соціальних або політичних наук;
 • більше 15 років досвіду у відповідних галузях (дослідження та стратегія / організаційний розвиток / управління проектами);
 • щонайменше 5 років досвіду у проведенні зовнішніх оцінок проектів, що фінансуються міжнародними організаціями, бажано в галузі охорони здоров’я, соціальної роботи, розвитку громадянського суспільства, прав людини, адвокації;
 • досвід роботи в секторі громадянського суспільства;
 • фундаментальні знання методів оцінювання, розробки та звітності, зокрема - стандарти якості DAC для оцінки розвитку;
 • вільне володіння українською мовою;
 • хороші аналітичні здібності, навички складання звітності та проведення презентацій;
 • пунктуальність, в тому числі здатність дотримуватись визначених термінів.

Пропозиції можуть надавати як і окремі експерти, так і організації. 

 

8. Зміст пропозиції

Зацікавлені експерти мають подати лист-заявку, оформлену у довільній формі, а також додати до неї такі документи:

 • резюме оцінювача, що містить інформацію про досвід, який стосується цієї оцінки (аплікант повинен надати достатню інформацію для демонстрації відповідності вимогам, викладеним у цьому технічному завданні)
 • інформація, що підтверджує досвід надання таких послуг українським неприбутковим організаціям або міжнародним неурядовим організаціям: наприклад: портфоліо проектів; рекомендаційні листи, приклад попередньої роботи з оцінки проектів тощо;
 • технічна/детальна пропозиція: коротке пояснення та обґрунтування методів, які будуть застосовуватися
 • фінансову пропозицію - повну оцінку витрат, в тому числі всі податки і будь-які додаткові витрати (наприклад, транспорт, проживання та витрати на семінари, фокус-групи в рамках оцінки тощо). У разі, якщо пропозицію надає незалежний експерт, він\вона має зазначити наявність реєстрації ФОП.

У разі виникнення будь-яких питань, можна надсилати їх на електронну адресу Віталію Головатому, менеджеру проектів Фонду: vitaliy@ccf.kiev.ua

Зацікавлені фахівці повинні надіслати документи у форматі .pdf не пізніше 18:00, 2 травня 2019 року на електронну адресу vitaliy@ccf.kiev.ua. Після отримання заявки ми надішлемо вам підтвердження про отримання.

Для перегляду інформації англійською мовою, будь-ласка, завантажте вкладення.

Контакти

 • Головатий Віталій vitaliy@ccf.kiev.ua
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.
<