bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз


+ Пiдписатися

IT-технології на основі досвіду США, як засіб виходу України з кризи   

Напевно ні для кого не секрет, що нинішня, плачевна соціально-економічна ситуація в Україні обумовлена системною (майже клептократичною) корупцією, політичним популізмом та постійно зростаючою недовірою народу до можновладців. Ці 3 чинники глобальної української кризи взаємно підживлюють один одного і утворюють замкнене коло, яке Україна поки не в змозі розірвати.

Разом з тим, розрив цього кола є не таким вже не здійсненним завданням та цілком піддається вирішенню за умови об'єктивного виявлення тих справжніх причин виникнення і процвітання вищеназваних чинників, які зумовлюють глобальну українську кризу.

Багато в чому, вищеназвані причини затяжної кризи в нашій країні продиктовані не нашим національним менталітетом або специфічними аспектами української історії, як спочатку здається, а банальним браком достовірної інформації. Адже саме такий системно зібраної від першоджерел інформації нам і не вистачає, як для опонування проявам політичного популізму та наочного роз'яснення громадянам необхідності тих або інших, не популярних реформ, так і для ефективного громадського моніторингу влади. В цьому особисто я неодноразово переконувався, вивчаючи досвід США, де проходив стажування в якості представника IT-кластеру Одеси та Одеської обласної організації інвалідів в рамках участі в проекті "Навчальні програми професійного зростання", підтримуваного USAID за програмою "Інновації в електронному врядуванні", яка була організована Консорціумом із удосконалення менеджмент-освіти в Україні (CEUME).

На мій погляд, безпрецедентна успішність соціально-економічного розвитку США багато в чому обумовлюється закладеними від самого початку на конституційному рівні принципами прозорості (відкритості) діяльності влади. Саме ця, задекларована не тільки в Конституції, а й у численних законодавчих актах та нормативах США, відкритість і всеосяжна підзвітність держави своєму народу стримує корупцію, дозволяючи, як федеральним, так і регіональним властям ефективно популяризувати свою діяльність, залучати необхідні інвестиції, забезпечувати мандат довіри громадськості та обґрунтовувати непопулярні дії перед своїми виборцями.

Природно, що напрацьована в США законодавча база в сфері всеосяжної підзвітності влади визначила те, що дана країна стала одним зі світових лідерів розвитку IT-технологій в області відкритих даних і електронних (цифрових) послуг, що надаються державою. Досвід США в цій галузі є надзвичайно важливим для України, оскільки за рахунок застосування сучасних, вже відпрацьованих на практиці, IT-технологій в Web-ресурсах і в програмних додатках дозволяє форсувати процес нейтралізації всіх 3-х названих вище чинників і тим самим розімкнути порочне коло, що зумовлює українську кризу.

Тут необхідно зазначити, що останнім часом в Україні прийнято велику кількість законодавчо-нормативних документів, що стимулюють розвиток IT-технологій в галузі забезпечення прозорості діяльності та підзвітності влади всіх рівнів в нашій країні. До числа цих законодавчо-нормативних актів можна, зокрема, віднести Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації в формі відкритих даних" та Постанова КМУ"Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних". Але, на жаль, вимоги цих законодавчо-нормативних актів, особливо на рівні регіонів, в повній мірі ще не реалізовано. Основною причиною цього є те, що місцева влада чисто формально підходять до виконання цих законів і, в більшості своїй, не враховує при їх реалізації зарубіжний досвід. Разом з тим, наприклад, в США на основі їх багаторічного досвіду вже вироблень Посібник по цифровим сервісам (US Digital Services Playbook), де дано 13-ть конкретних рекомендацій з метою вдосконалення створення та функціонування всіляких електронних сервісів на основі Web-ресурсів і програмних додатків.

На мою думку, саме ці рекомендації можуть послужити тим основоположним базисом, від якого слід відштовхуватися з метою форсування, так необхідного для нашої країни, розвитку IT-технологій в галузі електронних послуг та відкритих даних.

Але, на жаль, неможливо в одній статті докладно і з конкретними прикладами роз'яснити всі 13-ть рекомендацій U.S. Digital Services Playbook. Тому, обмежуючись тут коротким описом цих рекомендацій, в ряді майбутніх статей я планую більш детально зупинитися на кожній із згаданих рекомендацій, грунтуючись на отриманих в США досвіді і знаннях.

Отже, U.S. Digital Services Playbook включає в себе наступні 13-ть рекомендацій:

 1. Визначте, що люди хочуть отримати від створюваного вами сервісу. Зокрема, тут потрібно визначити, які категорії громадян будуть основними користувачами вашого сервісу, а також які потреби цей сервіс буде задовольняти для них.
 2. Оптимізуйте процес доступу до сервісу з боку кінцевих користувачів. При виконанні даної рекомендації необхідно забезпечити доступ користувачів до послуг в рамках сервісу не тільки через онлайн (у вигляді Web-ресурсів або програмних додатків), але і на основі використання автономного режиму через телефон або при особистому спілкуванні.
 3. Зробіть сервіс простим і інтуїтивно зрозумілим. Необхідно, щоб при першому використанні сервісом пересічний користувач, по можливості, інтуїтивно розумів, що і як потрібно робити, щоб домогтися необхідної мети.
 4. Створюйте програмне забезпечення (ПЗ) сервісу за допомогою гнучких і ітеративних методів. В рамках цієї рекомендації паралельно з реалізацією кожного етапу розробки ПЗ необхідно проводити безперервний аналіз отриманих результатів і коригувати на цій основі код, отриманий на попередніх етапах роботи. Слід прагнути надати код, як можна раніше для того, щоб мати можливість повноцінно провести ручне та автоматичне тестування ПЗ на кожному етапі його розробки.
 5. Правильно оформляйте контракти і відповідні бюджети до них для створення та подальшого функціонування вашого сервісу. Продумуйте зобов'язання та права за контрактами з підрядниками з тим, щоб забезпечувати гнучкість умов контрактів і бюджетів залежно від результатів робіт.
 6. Призначайте лише одного конкретного лідера, який повинен буде відповідати за результати створення або функціонування вашого сервісу. Цей лідер повинен не тільки нести названу вище відповідальність, але мати повний спектр повноважень для ефективного проведення робіт в рамках створення або функціонування сервісу.
 7. Формуйте команду з висококваліфікованих фахівців. Залучайте до створення та забезпечення функціонування сервісу досвідчених менеджерів, інженерів і дизайнерів. При необхідності в команду потрібно також залучати сторонніх фахівців на основі відповідних трудових угод.
 8. Застосовуйте сучасні технології. В рамках цієї рекомендації необхідно буде здійснити вибір інфраструктури хостингу, підібрати бази даних, мови програмування, CMS і т.д. Також слід прагнути до того, щоб ПЗ для створюваного вами сервісу мало б відкритий код і постійно удосконалювалося б з боку спільноти програмістів.
 9. Встановлюйте сервіс на сучасному гнучкому хостингу. Вибраний вами хостинг повинен в режимі реального часу, диференційовано забезпечувати необхідними ресурсами повноцінну роботу вашого сервісу, таким чином, щоб згладжувались можливі перевантаження по відвідуваності та по трафіку. Також обслуговуючий персонал хостингу повинен гарантувати автоматичне, оперативне відновлення сервісу з резервних копій без вашої участі.
 10. Забезпечте сервісу автоматичне тестування та розгортання. В рамках виконання даної рекомендації при створенні і функціонуванні сервісу необхідно спробувати використовувати автоматизовані тести продуктивності, які імітують кидки трафіку для виявлення вузьких місць в продуктивності ПЗ. Ці автоматизовані тести забезпечать постійний та надійний захист від ненавмисних регрессий, а також дозволять розробникам випускати часті оновлення до вашого сервісу.
 11. Надайте для роботи вашого сервісу гарантії безпеки і конфіденційності особистої (не публічної) інформації. В рамках роботи сервісу потрібно забезпечити процес безперервного огляду та вдосконалення відповідного ПЗ з метою забезпечення гарантій безпеки і недопущення несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації. За забезпечення повноцінного функціонування вищезгаданого процесу повинен відповідати окремий член команди (співробітник), який повинен координувати роботу інших членів команди, а також погоджувати правові аспекти зберігання особистої інформації з користувачами сервісу.
 12. Організуйте постійний моніторинг роботи сервісу з боку користувачів. В рамках реалізації даної рекомендації необхідно виробити систему оцінки ефективності роботи сервісу з боку користувачів. Дана система оцінки повинна включати в себе, як показники того, наскільки надійно і швидко сервіс працює, так і показники того, як люди взаємодіють з цим сервісом в режимі реального часу. У свою чергу, персонал, що обслуговує ваш сервіс повинен не тільки уважно стежити за цими показниками, а й своєчасно виявляти проблеми, а також визначати те, які виправлення та поліпшення ПЗ повинні бути пріоритетними для вдосконалення сервісу. Зокрема, для забезпечення вищезгаданого моніторингу (оцінювання) в інтерфейсі сервісу слід передбачити механізм зворотного зв'язку з тим, щоб користувачі могли безпосередньо інформувати обслуговуючий персонал про проблеми в роботі цього сервісу.
 13. Намагайтеся при роботі вашого сервісу максимально використовувати відкриті дані. Заснувавши роботу сервісу на відкритих даних, ви спрощуєте доступ громадськості до державних послуг та інформації, дозволяєте громадськості легко внести свій вклад в удосконалення та розширення сервісу за рахунок повторного використання його відкритих даних з боку бізнесу, громадських організацій, ініціативних груп та просто пересічних громадян.

Слід зазначити, що вже на сьогоднішній момент на основі всіх перерахованих вище рекомендацій і з урахуванням відповідних вимог українського законодавства з боку Комунального підприємства "Обласний інформаційно-аналітичний центр" в Одеській області йде активна робота по модернізації сайту Обласної державної адміністрації та сайтів районних рад. Дана робота тісно пов'язана з впровадженням в Одеській області механізму відкритих даних. Так, завдяки забезпеченню функціонування і наповнення Одеського порталу Відкритих даних за адресою http://data.odessa.gov.ua/  згідно вимог Постанови КМУ "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" наша область є одним з лідерів по Україні в сфері використання відкритих даних на рівні регіонів. У найближчому ж майбутньому планується, що вищезгаданий портал буде об'єднаний посиланнями з більшістю сайтів підрозділів зі структури регіональних державних адміністрацій та рад у всіх районах області.

Коментарі

 •   Пiдписатися на новi


Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.