bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Як захиститися від недобросовісної конкуренції: інтелектуальна власність для бізнесу
04.10.2016

За умов великої конкуренції у бізнес-середовищі підприємці часто вдаються до нечесних методів конкурентної боротьби. Для перешкоджання суб’єкту господарювання та досягнення неправомірних переваг порушники спекулюють навколо права інтелектуальної власності. Способи захисту від недобросовісної конкуренції, її прояви у бізнесі, особливості реєстрації та обліку об’єктів інтелектуальної власності прокоментували експерти адвокатського об’єднання ЮСКУТУМ – керівний партнер Артем Афян та партнер практики Податкового права Наталія Радченко. 

Про прояви недобросовісної конкуренції у бізнесі

Найбільшою проблемою для бізнес-середовища є патентний тролінг. Йдеться про випадки реєстрації об’єктів інтелектуальної власності, що вже належать іншій особі. Крім того, трапляються випадки спорів, зловживання своїм правом на об’єкт інтелектуальної власності.

Серед стандартних порушень авторських прав можна згадати про копіювання, паразитування на торговій марці, свідому дискредитацію торгової марки через випуск продукції, яка має неналежну якість, за схожим брендом.

Що варто знати підприємцям про особливості реєстрації прав на об'єкти промислової власності

Підприємцям, перш за все, варто усвідомлювати, що є найціннішим у їхньому об'єкті промислової власності. За особливості реєстрації мають відповідати компетентні фахівці. Подібно до замовника квартири, який не займається її побудовою, при реєстрації прав на об'єкти промислової власності підприємець має виділити найголовніше з того, чого він хоче. Важливо знайти підрядника, який допоможе розібратися, де себе варто захистити.

Особливості постановки об'єктів інтелектуальної власності на бухгалтерський облік на підприємстві

По-перше, підприємці часто забувають, що об'єкти інтелектуальної власності взагалі потрібно ставити на облік. По-друге, варто розуміти, з якою метою ви це робите. Існують різні стратегії поведінки з об’єктами інтелектуальної власності. Деякі об’єкти оцінюються дорожче. Вартість інших свідомо знижується законними методами. Такі стратегії полегшують передачу об’єктів в оборот.

Якщо об’єкт права інтелектуальної власності відповідає певним критеріям – його можна обліковувати як нематеріальний актив (НА) та зараховувати на баланс підприємства. Перш ніж зарахувати актив на баланс, слід пересвідчитися, що такий об'єкт відповідає ознакам нематеріального активу. Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в  балансі, якщо існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних із його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена. Об'єкт нематеріальних активів зараховується на баланс, якщо одночасно виконуються такі умови:

  • підприємство здійснює його контроль;
  • актив може бути ідентифікований (вартість може бути достовірно визначена);
  • є ймовірність отримання майбутніх економічних вигід.

Якщо НА не відповідає зазначеним вище критеріям, то витрати, пов'язані з його придбанням чи створенням, визнаються витратами звітного періоду, протягом якого вони були здійснені. Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється товариством у розпорядчому акті при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс).

Але нематеріальні активи можуть обліковуватися і як основні засоби. Визначаючи, згідно з яким стандартом слід розглядати актив, що об'єднує нематеріальні і матеріальні елементи (тобто як основний засіб чи НА), суб'єкт господарювання застосовує судження, щоб оцінити, який елемент є суттєвішим. Наприклад, програмне забезпечення, створене для виробничих потужностей. Такі потужності не можуть функціонувати без цього конкретного програмного забезпечення, тому його розглядають як основний засіб.

Роль аудиту інтелектуальної власності на підприємстві

Якщо подивитися на список найбагатших компаній сьогодення, основу їхньої капіталізації складає інтелектуальна власність. Бізнес залежить за певних обставин від вартості об’єктів інтелектуальної власності більше, ніж ви можете собі уявити. У багатьох бізнесах агрегати не коштують стільки, скільки коштує їхнє ім’я та технології. Так, капіталізація Google та Apple спирається саме на інтелектуальну власність. Хибно ігнорувати її цінність, живучи у двадцять першому столітті. 

Як протистояти недобросовісним реєстраціям

Превентивного механізму щодо патентного тролінгу не існує. Процедура реєстрації промислових зразків, установлена вітчизняним законодавством, є достатньо прийнятною та доступною, а відтак кожна уповноважена особа має реальну можливість за невеликих витрат у відносно стислі строки стати офіційним власником промислового зразка. З метою протистояння недобросовісним реєстраціям влада та експертне середовище розробили декілька законопроектів з цього питання. Деякими рішеннями є посилення контролю за реєстрацією й полегшення скасування недобросовісних реєстрацій.

Юридична компанія «ЮСКУТУМ», зокрема, запропонувала запровадити механізм полегшеного зняття з митного обліку. Саме на митному контролі об’єкти тролінгу найчастіше використовуються як засіб шантажу. На жаль, на сьогодні жоден із перелічених механізмів не функціонує.

Промисловий зразок у сьогоднішньому вигляді має зникнути. У низці країн відмінили подібний об’єкт інтелектуальної власності. Втім його скасування потребує вдосконалення інших об’єктів.

Український та світовий досвід захисту від недобросовісної конкуренції

У світі не існує якогось універсального позитивного рецепту. Захист від недобросовісної конкуренції включає декілька компонентів. По-перше, має бути належним чином прописане регулювання захисту, яке в Україні на сьогодні дійсно розробляється. По-друге, потрібно забезпечити нормальне функціонування системи реєстрації, судів і митниці. Для цього слід реформувати всі галузі державної діяльності, що є не простим завданням. 

Контакти

Коментарі

  •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.