bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Конкурс грантів на розробку Дорожніх карт розвитку МСП

Програма USAID «Лідерство в економічному врядуванні» оголошує конкурс на розробку Дорожніх карт розвитку малого та середнього підприємництва (МСП). Дедлайн - 15 березня 2017 р.

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій проводить конкурс Дорожніх карт в рамках реалізації завдань Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні», яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

У цьому конкурсі Дорожня Карта - це документ, який складається з набору взаємопов’язаних та фіскально відповідальних кроків (заходів)[1], які мають чітко визначену вартість реалізації та відповідальних осіб/організацій.

Конкурс Дорожніх карт є інструментом мобілізації усіх зацікавлених сторін на рівні регіону (влади, бізнесу та представників громадянського суспільства) задля створення сприятливих умов для ведення бізнесу та заохочення широких верств населення до відкриття власної справи.

Мета конкурсу: широке залучення представників громадянського суспільства до розробки Дорожніх карт розвитку малого та середнього підприємництва за наступними темами:

 1. Інформаційна підтримка розвитку МСП та покращення іміджу підприємництва.
 2. Як зробити податкову (фіскальну) службу другом бізнесу.
 3. Розвиток молодіжного підприємництва.
 4. Розвиток жіночого підприємництва.
 5. Інтернаціоналізація МСП (вихід МСП на нові ринки закордоном).
 6. Відкриття власної справи як шлях соціально-економічної адаптації демобілізованих учасників бойових дій в зоні АТО.
 7. Вдосконалення інструментів конкурентної політики для захисту прав і законних інтересів суб’єктів МСП.

Очікувані результати:

 1. Активізація діалогу бізнесу, влади, громадських організацій та експертної спільноти з метою розвитку малого та середнього підприємництва та заохочення широких верств населення до відкриття власної справи.
 2. Розробка політики підтримки МСП з врахуванням реальних інтересів і потреб бізнесу та громади, а також у відповідності до принципу фіскальної відповідальності.
 3. Формування системи публічного громадського моніторингу за імплементацією розроблених Дорожніх карт розвитку малого та середнього бізнесу.
 4. Підвищення спроможності представників громадянського суспільства в регіоні щодо визначення «фіскально відповідальних» заходів політики та проведення адвокаційних кампаній.
 5. Підвищення аналітичної спроможності громадських організацій до визначення та аналізу існуючих проблем (бар’єрів) для розвитку МСП, підготовка аналітичних матеріалів на основі проведеного аналізу, та формування на основі проведених досліджень рекомендацій для органів влади щодо очікуваних змін.

Учасниками Конкурсу є неприбуткові, зокрема громадські організації (в тому числі громадські об’єднання та спілки), які:

 • мають статус неприбуткової організації та офіційно зареєстровані у Вінницькій, Київській, Львівській, Тернопільській, Херсонській областях не менше одного року[2];
 • мають досвід аналітичної та адвокаційної діяльності на території зазначених регіонів не менше одного року[3].

Наявність успішно реалізованих проектів в сфері підтримки та адвокації інтересів малого та середнього підприємництва на території зазначених регіонів не є обов’язковою, але розглядатиметься як додаткова перевага. При інших рівних умовах перевага надаватиметься партнерським заявкам від громадських організацій за умови відсутності субгрантингу (регрантингу).

В конкурсі не можуть брати участь прибуткові організації, політичні партії, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, релігійні громади і приватні (фізичні) особи та фізичні особи-підприємці.

Конкурс відбувається в три етапи:

І етап: розробка концепції[4]  Дорожньої карти за однією (або декількома) із запропонованих тем.

ІІ етап: розробка Дорожньої карти за обраною темою (темами), її оцінка за критерієм фіскальної відповідальності[5] та подальше вдосконалення (доопрацювання) за допомогою експертів Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні».

ІІІ етап: адвокація[6] Дорожньої карти з метою її «перетворення» на документ політики з питань розвитку МСП.

Заявки на конкурс подаються за формою, визначеною у розділі «Порядок подання заявок» цього оголошення, у терміни, визначені цим оголошенням. 

Порядок подання заявок

Заявки на участь у конкурсі слід подавати українською мовою згідно з вимогами даного оголошення та Інструкції про проведення конкурсу Дорожніх карт у 2017 році - http://www.ier.com.ua/files/Projects/2015/LEV/Roadmaps/2017/Instruction_RM_LEV.pdf. 

Заявники мають заповнити аплікаційну форму (додаток А), а також додати до неї: 

 • сканкопію реєстраційної картки проекту, підписану й завірену печаткою організації  (обов’язково);
 • бюджет проекту  (Додаток В) (обов’язково);
 • лист підтримки від органів місцевого самоврядування (обов’язково);
 • інформації про організацію із вказанням реалізованих проектів (обов’язково), в тому числі проектів в сфері підтримки малого та середнього підприємництва (у разі їх наявності). Інформація подається у довільній формі.
 • копію виписки із ЄДР (обов’язково)
 • копію рішення ДФС про включення організації до Нового реєстру неприбуткових організацій (обов’язково).
 • листи від партнерських організацій, що засвідчують готовність партнерів взяти участь у реалізації проекту та описують характер цієї участі (надаються у разі, якщо проект планується реалізовувати в партнерстві з іншими громадськими організаціями). Інформація подається у довільній формі.

Аплікаційну форму, бюджет проекту, сканкопію реєстраційної картки проекту та всі супровідні документи необхідно надсилати в електронному вигляді на адресу roadmap@ier.kiev.ua із поміткою у темі листа «Конкурс Дорожніх карт».

Аплікаційну формуформу бюджету (рекомендації з підготовки бюджету проекту) та критерії прийнятності участі у конкурсі можна завантажити за лінком - http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5501

Загальний обсяг заповненої аплікаційної форми не повинен перевищувати 15 стор. без додатків (шрифт: Calibri, розмір шрифту 11; міжрядковий інтервал - 1,0, поля тексту - 20 мм з усіх боків).

Останній термін подання грантових заявок: 18:00, 15 березня 2017 р.

Запитання щодо умов конкурсу можна задавати у електронному вигляді на адресу roadmap@ier.kiev.ua до 25 лютого 2017 року. Відповіді на запитання будуть розміщені на сайті ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій».

Оцінювання заявок, поданих на конкурс Дорожніх карт

Грантова комісія

Для забезпечення повної прозорості та справедливості оцінки заявок, поданих на конкурс Дорожніх карт створюється Грантова комісія, до складу якої входять експерти Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

До функцій Грантовій комісії входить:

 • розгляд документів, поданих на конкурс;
 • визначення переможців конкурсу, які отримають грант на розробку, вдосконалення (доопрацювання) Дорожніх карт та їх адвокацію;
 • відбір учасників конкурсу для участі у тренінгах з основ фіскально відповідальної політики та проведення адвокаційних кампаній.

Заохочення переможців

Переможці конкурсу визначаються окремо для кожної області.

Переможці конкурсу, відібрані Грантовою комісією, отримають грант обсягом до 100 тис. грн. (планується, що середній розмір гранту становитиме 70-80 тис. грн) на розробку та адвокацію Дорожніх карт.

Переможці та учасники конкурсу, відібрані Грантовою комісією, матимуть змогу взяти участь у тренінгах з основ фіскально відповідальної політики та проведення адвокаційних кампаній.

Адвокаційна кампанія повинна передбачати проведення низки круглих столів та інших заходів (дискусій, обговорень, індивідуальних зустрічей зі стейкхолдерами), на яких учасники представлятимуть свої Дорожні карти, а також заснування та випуск електронного бюлетеню, присвяченого моніторингу змін в сфері розвитку МСП, які відбуваються чи відбуватимуться завдяки розробці та імплементації Дорожньої карти.

Результатом адвокаційної кампанії заходів Дорожньої карти повинно бути їх офіційне включення (повністю або частково) до Плану дій Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва або іншого документу політики з питань розвитку МСП або затвердження Дорожніх карт як самостійних документів політики. 

Зверніть увагу!

 • заявки, що надійдуть після зазначеного в оголошенні терміну, розглядатися не будуть;
 • результати конкурсу будуть офіційно оприлюднені на сайті та Facebook сторінці ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» та Програми USAID ЛЕВ;
 • остаточне рішення щодо переможців конкурсу перегляду не підлягає;
 • причини відмови в підтримці заявок не повідомляються. 

[1] Принцип «фіскальної відповідальності» заходів передбачає наявність чітко визначених, збалансованих та реалістичних джерел їх фінансування, які враховують потребу забезпечення збалансованості бюджету, зростання надходжень до бюджету в довгостроковій перспективі, а також необхідність скорочення розриву між доходами та видатками бюджету.

[2] Для організацій, які розроблятимуть Дорожню карту за темою «Відкриття власної справи як шлях соціально-економічної адаптації демобілізованих учасників бойових дій в зоні АТО» термін реєстрації та досвіду може бути меншим (див. розділ «Мета та теми конкурсу»).

[3] Так само.

[4] Під концепцією Дорожньої карти в даному конкурсі мається на увазі короткий опис (згідно встановленої аплікаційної форми) цілей та завдань, на вирішення яких будуть спрямовані зусилля, та опис основних груп заходів, які увійдуть до майбутнього документу - Дорожньої карти.

[5] Оцінка розробленої Дорожньої карти за критерієм фіскальної відповідальності проводиться спільно експертами Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» та грантоотримувачами за спеціально розробленою методикою. 

[6] Під адвокацією в даному конкурсі ми розуміємо дії, що здійснюються з метою впливу на процес прийняття рішень щодо політики розвитку МСП на місцевому, регіональному та/або національному рівні.

Контакти

 • ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій»
 • roadmap@ier.kiev.ua
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 1  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.