bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Розбудова спроможності молодіжних рад у громадах Донецької, Запорізької та Луганської областей

Програма ООН із відновлення та розбудови миру оголошує грант на розбудову спроможності молодіжних рад у громадах Донецької, Запорізької та Луганської областей та запрошує громадські організації до участі.  Заявки приймаються до 12:00 28 січня 2022 року.

1. ВСТУП

Це оголошення має на меті надати інформацію про конкурс грантів, який проводиться Програмою ООН із відновлення та розбудови миру за напрямом «Розбудова спроможності молодіжних рад у громадах Донецької, Запорізької та Луганської областей» для неурядових організацій, які здійснюють діяльність на території України, та пояснити процедуру подачі проєктних пропозицій. В оголошенні викладено критерії відповідності вимогам конкурсу, процес подачі та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки проєктів, які будуть відібрані в межах цього конкурсу.

Конкурс проводиться за таким цільовим напрямом:

UN_RPP_3_2022_1_youth: Розбудова спроможності молодіжних рад у громадах Донецької, Запорізької та Луганської областей

Залучення молоді до громадської активності у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях є одним із ключових напрямів діяльності Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Для реалізації цього напряму Програма ООН із відновлення та розбудови миру планує підтримати один проєкт із впровадженням у зазначених вище областях. Перевага надаватиметься проєктам, які у своїй діяльності використовуватимуть в тому числі ігрові методи розбудови спроможності молодіжних рад та залучення молоді до громадського життя.

Дослідження, проведені Програмою ООН із відновлення та розбудови миру у громадах Донецької, Запорізької та Луганської областей, свідчать про те, що молодь мало цікавиться участю у громадському житті та не виявляє бажання долучатися до процесів прийняття рішень, а коли виявляє, їм часто бракує необхідних знань та навичок щодо розбудови планів співпраці з громадськими об’єднаннями та органами влади щодо аналізу потреб молоді, розробки ініціатив та проєктів розвитку, розробки спільних дієвих та ефективних інклюзивних програм у сфері молодіжної, соціальної та культурної політики з подальшою спільною реалізацією таких документів. Молодіжні ради, як консультативно-дорадчі молодіжні органи при місцевих радах, мають на меті забезпечити можливості участі молоді у житті громади і можуть стати корисним інструментом для розвитку молодіжної партисипації. 

У багатьох громадах східної України молодіжні ради не мають достатнього рівня інституційного розвитку для впливу на формування молодіжної політики у громадах, а органи місцевого самоврядування не мають достатньо ресурсів для її впровадження. 

З метою розвитку спроможності молодіжних рад у громадах Донецької, Запорізької та Луганської областей, створення можливостей залучення молоді до громадського життя, розвитку партнерства між молодіжними радами та органами місцевого самоврядування, Програма ООН із відновлення та розбудови миру шукає організацію зі значним досвідом молодіжної роботи для реалізації тематичного проєкту. 

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ МИРУ 

Поточний збройний конфлікт на сході України справив прямий і вкрай негативний вплив на соціальну згуртованість, безпеку громад та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення питань відновлення, відбудови економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо та опосередковано постраждали від конфлікту, наприкінці 2014 року уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінки пріоритетних потреб відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об’єднаних Націй, Світовий банк та Європейський Союз провели оцінку відновлення та розбудови миру, яка була схвалена Кабінетом Міністрів у середині 2015 року.

До початку конфлікту протягом останнього десятиліття ПРООН була представлена та здійснювала активну діяльність на сході України, з акцентом на розвиток громад, розвиток громадянського суспільства та охорону навколишнього середовища. Робота над вирішенням конкретних проблем розвитку, породжених конфліктом та обговорених вище, ґрунтується на цій попередній роботі та налагоджених партнерських відносинах. Вона розпочалася у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру, яка є багатосторонньою донорською рамковою програмою, спільно імплементованою чотирма партнерськими агентствами ООН у співпраці з урядом України.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії. 

Програма ООН із відновлення та розбудови миру впроваджується з метою реагування та пом’якшення причин і наслідків конфлікту. Вона ґрунтується на результатах Оцінки відновлення та розбудови миру і узгоджується з Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, а також з двома обласними стратегіями розвитку до 2020 року. Програма ООН із відновлення та розбудови миру передбачає три основні напрямки діяльності: i) підтримка економічного відновлення у громадах, які постраждали внаслідок конфлікту; ii) сприяння впровадженню реформи з децентралізації влади та реформи у сфері охорони здоров’я; iii) посилення громадської безпеки та соціальної згуртованості. Програма повністю узгоджена з Рамковою програмою партнерства між урядом України та Організацією Об’єднаних Націй. Вона тісно взаємопов’язана з Програмою демократичного врядування та реформ, що впроваджується на загальнонаціональному рівні та в усіх областях України та відповідає Цілям сталого розвитку, зокрема, цілі сталого розвитку 16 (мир, справедливість та сильні інститути).

Як територіальна програма, розроблена спеціально для районів на сході України, які постраждали внаслідок конфлікту, Програма ООН із відновлення та розбудови миру спрямована на основні пріоритетні потреби у сфері стабілізації, розбудови миру, економіки та врядування на сході України після початку конфлікту. Вона враховує можливості, що виникли в результаті Мінського протоколу від вересня 2014 року та поновлення дії його положень про припинення вогню, а також повністю пристосована для створення взаємозалежності між гуманітарними потребами та потребами з розвитку.

Заходи Програми згруповані за такими ключовими компонентами Програми, які відображають пріоритетні потреби регіону:

 • Компонент I: Економічне відновлення та відбудова критично важливої інфраструктури;
 • Компонент II: Ефективне місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади;
 • Компонент III: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Фінансування в межах конкурсу грантів буде надано за підтримки Європейського Союзу.

Фінансове адміністрування грантового конкурсу покладене на Програму розвитку ООН (ПРООН).

 

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим конкурсом, мають відповідати наступним обов’язковим вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи на підконтрольних уряду України територіях;
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • мати досвід роботи від трьох років відповідно до тематики конкурсу (у сфері роботи з молоддю, розвитку спроможності молодіжних громадських організацій, розвитку громад тощо);
 • мати підтверджений досвід впровадження щонайменше двох тематичних проєктів та звітування за ними;
 • мати відповідних фахівців та персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст/бухгалтер, локальні координатори та інші фахівців відповідно до потреб проєкту). Локальні спеціалісти мають бути залучені одночасно у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. У випадку, якщо залучення фахівців передбачається лише за умови підтримки проєктної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбаченого проєктом (профільна освіта, досвід роботи, тощо).

Досвід співпраці з міжнародними організаціями є додатковою перевагою.

3.2. Персонал, залучений до виконання проєкту, повинен відповідати наступним вимогам:

 • проєктна команда щонайменше має складатися з: керівника проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів Програмі ООН із відновлення та розбудови миру), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності), та осіб, безпосередньо залучених до імплементації проєкту;
 • вища освіта за напрямом педагогіка, соціологія, економіка, державне управління, соціальні науки або за іншим дотичним напрямом для керівника проєкту, вища освіта інших членів команди;
 • досвід роботи у громадському секторі не менше п’яти років (для керівника проєкту);
 • досвід роботи у сфері розвитку спроможності молоді не менше чотирьох років;
 • знання мов – вільне володіння українською та російською мовами;
 • бухгалтер повинен мати вищу освіту (пов’язану із бухгалтерським обліком), досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше двох років;
 • готовність впроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані міжнародним донором;
 • готовність спрацювати з місцевими молодіжними лідерами та їхніми громадськими організаціями для більш ефективної реалізації проєкту у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях.

Залучений до виконання проєкту персонал матиме наступний обсяг роботи:

І. Керівник проєкту:

 1. загальне керівництво проєктом;
 2. організація взаємодії з органами місцевого самоврядування, молодіжними радами, молодіжними громадськими організаціями та іншими стейкхолдерами у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях (відповідно до території реалізації проєкту) ;
 3. координація проєктної діяльності з відповідальними особами ПРООН у ході реалізації проєкту;
 4. координація проєктної діяльності з місцевими молодіжними організаціями у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях у ході реалізації проєкту;
 5. організація підготовки проміжних та фінального звіту за проєктом;
 6. організація моніторингових візитів у проєктні локації.

Цей перелік не є вичерпним та може бути доповнений організацією-грантоотримувачем.

Керівник проєкту несе відповідальність за якість та доцільність проведення окремих заходів у межах проєкту. 

ІІ. Особи, безпосередньо відповідальні за організацію та проведення заходів із розвитку спроможності молодіжних рад та залучення молоді до громадської активності:

 1. Розробка, планування, проведення конкретних заходів у взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, закладами освіти тощо;
 2. Збір та акумулювання інформації, документів,  фото-/відеозаписів, пов’язаних із проведенням заходів у межах проєкту.

Цей перелік не є вичерпним та може бути доповнений організацією-грантоотримувачем.

ІІІ. Бухгалтер/фінансовий спеціаліст:

 1. ведення обліково-бухгалтерського обліку в рамках проєкту;
 2. складання фінансових звітів.

Всі звіти (аналітичні, описові, фінансові) в межах цього проєкту подаються українською мовою.

3.3. Території реалізації конкурсу, вимоги до реєстрації та досвіду організацій:

Проєкт, який буде реалізовуватися за кошти цього грантового конкурсу, повинен реалізовуватися на території щонайменше 8 громад Донецької, Запорізької та Луганської областей. Цільовими громадами Запорізької області є: Акимівська, Бердянська, Кирилівська, Мелітопольська, Новенська, Осипенківська, Приазовська, Приморська, Семенівська територіальні громади. Цільовими громадами Донецької та Луганської областей є всі громади, розташовані на підконтрольних уряду України територіях.

Серед обраних восьми громад має бути щонайменше дві селищні громади (з населенням від 5 до 20 тисяч жителів).

3.4. Параметри, які визначатимуть, чи може НУО отримати за фінансування ПРООН, ґрунтуватимуться на контрольному списку оцінки потенціалу CACHE.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

Організації, що мають поточну грантову угоду із компонентом «Громадська безпека та соціальна згуртованість» Програми ООН із відновлення та розбудови миру, можуть подавати проєктні заявки на цей конкурс за умови якщо діяльність за поточною угодою буде повністю завершена до 1 березня 2022 року (включно із поданням фінансової і програмної звітності).

 

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

У межах цього конкурсу заявок буде відібрано одну громадську організацію для реалізації проєкту, спрямованого на розбудову спроможності молодіжних рад та залучення молоді до громадського життя у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях. 

Напрями взаємодії та пропоновані до реалізації заходи:

 • проведення онлайн та офлайн-заходів, що сприятимуть розвитку спроможності молодіжних рад у обраних громадах Донецької, Запорізької та Луганської областей;
 • проведення онлайн та офлайн-заходів, що сприятимуть розвитку спроможності місцевих рад щодо розробки та реалізації молодіжної політики, взаємодії з молодіжної радою та молодіжними громадськими організаціями у обраних громадах Донецької, Запорізької та Луганської областей;
 • розробка (адаптація) плану заходів молодіжних рад з урахуванням потреб молоді у громаді, а також визнаних кращих практик молодіжної роботи;
 • розвиток проєктного мислення серед молоді громад та залучення молоді до громадського життя шляхом реалізації громадських ініціатив;
 • розвиток критичного мислення та лідерських навичок у членів молодіжних рад;
 • сприяння налагодженню зв’язків між активною молоддю, молодіжними радами та органами місцевого самоврядування, залучення молоді до процесу прийняття рішень на рівні громади;
 • сприяння запровадженню інноваційних практик молодіжної роботи на рівні громади;
 • визначення потреб молоді та складання планів щодо вирішення їхніх проблем, зокрема через розробку та реалізацію місцевих програм соціального, культурного та молодіжного напрямку на рівні громад та областей;
 • визначення потреб молодіжних рад та складання планів/стратегій їх організаційного розвитку з подальшою імплементацією.

Очікувані результати проєкту:

 1. проведено щонайменше десять онлайн/офлайн-заходів у кожній із восьми обраних громад. У кожній громаді молодіжна рада провела дослідження потреб молоді, сформувала план заходів та дорожню карту для їх реалізації;
 2. у кожній громаді учасниками молодіжної ради напрацьовано принаймні дві проєктні заявки, які можуть бути в подальшому підтримані Програмою ООН із відновлення та розбудови миру в межах окремого конкурсу;
 3. напрацьовані рекомендації для органів місцевого самоврядування щодо використання кращих практик залучення молоді до громадської активності;
 4. налагоджено співпрацю між молодіжними лідерами та молодіжними радами обраних громад;  підготовлені рекомендації щодо реалізації спільних проєктів за напрямом підвищення рівня міжрегіональної соціальної єдності та обміну досвідом.

 

5. ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ

Тривалість проєкту – до 10 місяців. Початок імплементації проєкту – лютий-березень 2022 року. Завершення проєкту – не пізніше 30 листопада 2022 року. 

Проєктним пропозиціям, в межах яких буде запропоновано співфінансування (не менше ніж 10% від загального бюджету проєкту), надаватимуться додаткові бали при розгляді відповідно до критеріїв оцінки проєктних пропозицій. Під співфінансуванням мається на увазі наявність іншого джерела фінансування, крім Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Власний фінансовий внесок організації має бути підтверджено відповідними обліково-бухгалтерськими документами на етапі подачі фінансової звітності за проєктом. Наявні у організації матеріальні цінності (включаючи офісне приміщення та офісну техніку) у якості співфінансування не розглядаються.

 

6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;
 • що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»).

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльністю.

6.2. Обов’язкові витрати:

 • оплата послуг керівника проєкту та фінансового спеціаліста/бухгалтера (або передбачення цих послуг як власного внеску чи фінансування із інших джерел);

6.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 5% від загальної вартості проєктної пропозиції. Витрати на оплату праці проєктної команди не можуть перевищувати 25% від загальної вартості проєктної пропозиції.

 

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із наступного:

 1. Аплікаційна онлайн-форма, заповнена онлайн за посиланням, що містить основні відомості про організацію та проєктну пропозицію.
 2. Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc) (додаток 1);
 3. Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel) складена у доларах США і порахована відповідно до курсу ООН станом на січень 2022 (27.20 гривень/долар) (додаток 2);
 4. Відскановані копії наступних документів (*.PDF або *.JPG):
 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості;
 • довідка про наявність банківського рахунку у гривні (для цілей проєкту має використовуватись окремий банківський рахунок у національній валюті, не задіяний в іншій діяльності).

5. Усі документи, що підтверджують відповідність технічним критеріям, зазначеним у розділах 3.1 та 3.2 цього оголошення;

6. Заповнений контрольний список оцінки потенціалу CACHE та підтверджуючі документи до нього (додаток 3);

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні заповнити онлайн аплікаційну форму (пункт 1), а також подати повний аплікаційний пакет (пункти 2-6), зазначений вище, за електронною адресою [email protected] із темою повідомлення:

UN_RPP_3_2022_1_youth: Розбудова спроможності молодіжних рад у громадах Донецької, Запорізької та Луганської областей.

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до 28 січня  2022 року, 12;00. Аплікаційний пакет (пункти 2-6) повинен бути надісланий одним листом у архіві (*.rar) розмір якого не має перевищувати 25 Mb.

Отримані проєктні пропозиції буде перевірено на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, буде передано на розгляд конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

Для отримання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим конкурсом, будь ласка, надсилайте їх у письмовому вигляді за електронною адресою [email protected] із темою повідомлення  «UN_RPP_3_2022_1_youth: Запит інформації». Відповіді будуть надані протягом 1-2 робочих днів. Усі запити мають бути надіслані не пізніше, ніж за 48 годин до закриття конкурсу.

 

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів.

Етап І: Розгляд поданих проєктних пропозицій конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів буде відхилено. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій конкурсної комісії, буде повернуто на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап ІІ: Остаточне ухвалення переможних проєктних пропозицій, рекомендованих конкурсною комісією до підтримки.

Конкурсна комісія складатиметься з представників Програми ООН із відновлення і розбудови миру відповідно до їх ключових напрямів роботи та залучених експертів. Водночас конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачено діяльність проєкту.

8.2. Критерії оцінки проєктів:

 

Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції

Максимальний бал

1.

Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці – 10 балів, відповідає пріоритетам – 10 балів; заявка частково відповідає тематиці – 5 балів, частково відповідає пріоритетам – 5 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів)

10

2.

Узгодженість мети, завдань та методів виконання проєкту (мета, завдання та методи виконання проєкту повністю узгоджені між собою – 10 балів, частково узгоджені – 5 балів, не узгоджені – 0 балів)

10

3.

Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом конкретні – 5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів)

20

4.

Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проєктною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проєктів, що відповідають напрямам конкурсу – 10 балів, організація має досвід втілення проєктів, але у суміжних до проєктної пропозиції напрямах –  5 бали; у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають напрямам конкурсу – 0 балів)

10

5.

Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» –  10 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 5 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)

10

6.

Інноваційність запропонованих методів роботи (запропоновані методи є інноваційними – 10 балів, запропоновані методи є частково інноваційними – 5 балів, запропоновані методи роботи не є інноваційними – 0 балів)

10

7.

Наявність співфінансування за проєктом (у фінансовій чи не фінансовій формі) (наявне співфінансування у розмірі 10% або більше –  10 балів, наявне співфінансування у розмірі до 10% –  5 балів, співфінансування відсутнє – 0 балів);

10

8.

Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 20 балів, частково необхідний рівень компетенції – 10 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів)

20

 

Загальний бал

100

 

Примітки

 

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

 

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їх партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися ПРООН, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

Діяльність в межах грантової угоди повинна здійснюватися у відповідності з нормами, правилами, політикою та процедурами Програми розвитку ООН. Ознайомитися з інструкцією щодо впровадження грантових проєктів можна за посиланням.

 

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу постфактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

 

ДОДАТКИ

Джерело 

Контакти

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.