bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

UNDP оголошує грант на розроблення програми психологічного відновлення психологів ДСНС України
29.03.2024

ВСТУП

У цьому оголошенні викладено інформацію про грантовий конкурс, який проводить Програма розвитку Організації Обʼєднаних Націй (UNDP) в Україні за напрямом «створення та пілотування програми психологічного відновлення психологів Державної служби України з надзвичайних ситуацій» для неурядових організацій, які здійснюють діяльність на території України. В оголошенні викладено критерії відповідності вимогам конкурсу, процес подачі та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки проєктів, які будуть відібрані в межах цього конкурсу.

Конкурс проводиться за цільовим напрямом:

UN_2024_10_СS: Cтворення та пілотування програми психологічного відновлення психологів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі — ДСНС) задіяні в організації заходів цивільного захисту, евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій у безпечніші райони, організації транзитних пунктів евакуації та супроводу евакуаційних колон гуманітарними коридорами. В умовах війни психологічний супровід постраждалих та робота з особовим складом, на який значно збільшилося навантаження, є критично важливим. 

Із повномасштабним вторгненням РФ в Україну в 2022 році збільшилася кількість надзвичайних ситуацій в країні, результатами яких є травмування та більш негативні наслідки як для цивільного населення, так і для рятувальників. Психологи служби ДСНС працюють із колегами та постраждалими на місцях події та їх сім’ями як індивідуально, так і в групах. Робота в умовах надзвичайного навантаження та екстремальний характер професійної діяльності призвели до значного психоемоційного навантаження фахівців під час виконання ними професійних завдань та до емоційного вигорання. 

Цей комплекс проявляється переважно у негативному емоційному фоні, дефіциті емоційних, психологічних та фізичних ресурсів, ознаках дисоціативних розладів, синдромі хронічної стомлюваності,  частковій або повній втраті професійної мотивації, зниженні почуття професійної задоволеності та вираженій тенденції до заниження своїх професійних досягнень і самооцінки.

Враховуючи неможливість зменшення об’єму професійного навантаження на фахівців-психологів ДСНС, актуальності набуває питання розроблення та впровадження спеціальної багатокомпонентної програми, спрямованої на збереження психологічного здоров’я психологів та профілактики синдрому емоційного вигорання, і запобігання розвитку у них професійної деформації.

Для обговорення цієї теми UNDP спільно із відділом психологічного забезпечення підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України (далі — відділ психологічного забезпечення ДСНС України) 15 грудня 2023 року організувала круглий стіл із залученням психологів із цільових областей Програми та фахівців у цій галузі. Під час круглого столу було обговорено поточні виклики в роботі психологічних служб у кожній із 10 областей, ідентифіковано потреби психологів у наданні сторонньої супервізійної підтримки та інші питання, на підставі яких визначені головні завдання цього конкурсу.

Для реалізації цього напряму UNDP планує підтримати впровадження одного проєкту щодо створення програми психологічного відновлення психологів ДСНС з 10 цільових областей. Проєкт буде впроваджуватись у співпраці з відділом психологічного забезпечення ДСНС України. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО UNDP В УКРАЇНІ 

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (UNDP) в Україні працює в 170 країнах і територіях з метою ліквідації бідності, зменшення нерівності, подолання відчуження та розбудови стійкості задля підтримки прогресу в цих країнах. Як агентство розвитку системи ООН, UNDP відіграє вирішальну роль у допомозі країнам у досягненні Цілей сталого розвитку (ЦСР).

В Україні UNDP працює у п’яти програмних сферах підтримки: посилення потенціалу Уряду України в реагуванні на кризи та їх подоланні; безперервне надання державних послуг; надання термінової допомоги з відновлення та відбудови; життєзабезпечення та підтримка приватного сектору; громадянське суспільство та підтримка соціальної структури.

Війна в Україні вже призвела до величезних людських жертв, безпрецедентного переміщення населення як всередині країни, так і до сусідніх країн та катастрофічного руйнування інфраструктури. Вісімнадцять років соціально-економічних досягнень України опинилися під загрозою. Основне завдання UNDP полягає в тому, щоб якомога повніше зберегти здобутки розвитку та якнайшвидше повернути Україну на шлях досягнення Цілей сталого розвитку.

11 квітня 2022 року UNDP розпочала свою Програму з підвищення стійкості та відновлення в Україні, щоби мати можливість негайно реагувати на гуманітарні проблеми та виклики, які виникають у сфері розвитку. Загальна мета полягає у збереженні здобутків розвитку в Україні, пом’якшенні негативних кризових наслідків, які виникають у сферах управління та надання послуг, впровадженні заходів для відновлення вже на етапі надання гуманітарної допомоги, сприянні швидкому поверненню до розвитку та прискорення процесів для національного досягнення ЦСР.

Спираючись на попередній досвід та взявши за мету підтримку посилення стійкості та якнайшвидшого відновлення постраждалих від війни громад у вибраних цільових областях України, UNDP та Європейський Союз, що є нашим довгостроковим партнером, розпочали реалізацію проєкту «EU4Recovery – Посилення спроможності громад в Україні» (EU4Recovery), який забезпечить множинний ефект завдяки подальшому розширенню основних заходів, згаданих вище. Активності EU4Recovery згруповані за такими основними цілями:

 • Цільові громади мають кращий доступ до якісних державних послуг, які відповідають потребам усіх груп населення, із особливим фокусом на найуразливіших групах.
 • Посилення безпеки громад та збереження соціальної структури у цільових територіях проєкту.

Проєкт EU4Recovery реалізується, базуючись на територіальному підході, завдяки чому синергія, яку можна отримати від міжгалузевого підходу, має максимальний вплив на життя людей на рівні громад.

Фінансування грантe буде надано в межах проєктe міжнародної технічної допомоги, а саме:

«EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні» за підтримки Європейського Союзу. 

3.ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим конкурсом, мають відповідати таким обов’язковим вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи на території України;
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • мати досвід роботи від трьох років відповідно до тематики конкурсу (у сфері роботи з психологами, надавачами психологічних послуг, громадянським суспільством, тощо);
 • мати підтверджений досвід впровадження щонайменше двох проєктів та звітування за ними;
 • мати відповідних фахівців та персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст/бухгалтер та інші фахівців відповідно до потреб проєкту); 
 • досвід співпраці з міжнародними організаціями є додатковою перевагою.

3.2. Персонал, залучений до виконання проєкту, повинен відповідати таким вимогам:

 • проєктна команда щонайменше має складатися з: керівника проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів UNDP), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності), та осіб, безпосередньо залучених до імплементації проєкту;
 • вища освіта за напрямами психологія, педагогіка, соціологія, економіка, державне управління, соціальні науки або за іншими дотичними напрямами для керівника проєкту, вища освіта інших членів команди;
 • досвід роботи з громадянським суспільством не менше п’яти років (для керівника проєкту);
 • знання мов – вільне володіння українською мовою;
 • бухгалтер повинен мати вищу освіту (пов’язану із бухгалтерським обліком) або досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше трьох років;
 • в команді обов’язково повинен бути дипломований психолог з практичним досвідом не менше ніж 4 роки; 
 • готовність впроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані міжнародними партнерами;
 • готовність співпрацювати з відділом психологічного забезпечення Державної службою України з надзвичайних ситуацій та іншими партнерами для більш ефективної реалізації проєкту.

Залучений до виконання проєкту персонал матиме такий обсяг роботи:

І. Керівник проєкту:

 1. загальне керівництво проєктом;
 2. координація проєктної діяльності з відповідальними особами UNDP у ході реалізації проєкту;
 3. взаємодія з представниками відділу психологічного забезпечення ДСНС України;
 4. організація підготовки проміжних та фінального звіту за проєктом;
 5. організація моніторингових візитів у проєктні локації.

Цей перелік не є вичерпним та може бути доповнений організацією-грантоотримувачем.

Керівник проєкту несе відповідальність за якість та доцільність проведення окремих заходів у межах діяльності проєкту. 

ІІ. Бухгалтер / фінансовий спеціаліст:

 1. ведення обліково-бухгалтерського обліку у межах проєкту;
 2. складання фінансових звітів.

Всі звіти (аналітичні, описові, фінансові) у межах цього проєкту подаються українською мовою.

3.3. Території реалізації конкурсу, вимоги до реєстрації та досвіду організацій:

Проєкт, який буде впроваджуватися за кошти цього грантового конкурсу, планується до реалізації у співпраці з відділом психологічного забезпечення ДСНС України та залученням психологів ДСНС із Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

3.4. Параметри, які визначатимуть, чи може НУО отримати фінансування від UNDP, ґрунтуватимуться на контрольному списку оцінки потенціалу CACHE.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

Цей конкурс заявок передбачає відбір однієї громадської організації для реалізації проєкту, спрямованого на створення програми психологічного відновлення психологів ДСНС та пілотування її з психологами із цільових областей.

Головні завдання проєкту:

 • пошук та опрацювання шляхів і засобів запобігання та мінімізації негативного впливу умов професійної діяльності на психологів ДСНС;
 • пошук та опрацювання способів подолання психологами ДСНС наслідків травматичних подій;
 • розроблення та пілотування програми психічного відновлення психологів ДСНС;
 • покращення навичок психологів ДСНС боротьби та роботи із професійним вигоранням та роботи з колегами за цим напрямом;
 • покращення навичок роботи/ознайомлення з різними практиками психологів ДСНС;
 • проведення супервізійної підтримки психологів.

Очікувані результати:

 • розроблено та пілотовано програму психологічного відновлення за участі психологів ДСНС із Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей;
 • покращено навички боротьби із професійним вигоранням та мінімізації наслідків впливу на здоров’я психологами ДСНС цільових областей;
 • проведено щонайменше три тренінги для щонайменше 45 психологів ДСНС із цільових областей конкурсу;
 • покращено навички роботи психологів ДСНС із цільових областей; 
 • проведено щонайменше 10 годин систематичної супервізійної підтримки психологів ДСНС із цільових областей.

Докладніші кількісні індикатори щодо очікуваних результатів будуть напрацьовані разом з обраною за конкурсом організацією.

5. ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ

Тривалість проєкту – до 8 місяців. Запланований початок імплементації проєкту – квітень 2024 року. 

6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;
 • що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»).

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльністю.

6.2. Обов’язкові витрати:

 • Оплата послуг керівника проєкту та фінансового спеціаліста/бухгалтера (або передбачення цих послуг як власного внеску чи фінансування із інших джерел);

6.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 5% від загальної вартості проєктної пропозиції. Витрати на оплату праці проєктної команди не можуть перевищувати 25% від загальної вартості проєктної пропозиції.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із таких обов’язкових складових:

1)   Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc) (додаток 1);

2)  Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel), складена у доларах США і порахована відповідно до курсу ООН станом на 15 березня 2024 (38.50 гривень/долар) (додаток 2);

3)   Відскановані копії таких документів (*.PDF або *.JPG):

 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій із зазначенням коду неприбутковості;
 • довідка про наявність банківського рахунку у гривні (для цілей проєкту має використовуватись окремий банківський рахунок у національній валюті, не задіяний в іншій діяльності).

4) Усі документи, що підтверджують відповідність технічним критеріям, зазначеним у розділах 3.1 та 3.2 цього оголошення;

5) Заповнений контрольний список оцінки потенціалу CACHE та підтверджуючі документи до нього (додаток 3);

6) Форма самосертифікації (додаток 4);

7) Лист підтримки від відділу психологічного забезпечення ДСНС України;

8) Резюме залученого персоналу та експертів.

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні подати повний аплікаційний пакет (пункти 1–8), за електронною адресою [email protected] із темою повідомлення:

UN_2024_10_СS: Cтворення та пілотування програми психологічного відновлення психологів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до 12 квітня 2024 року (до 12:00). Аплікаційний пакет (пункти 1-8) повинен бути надісланий одним листом у архіві (*.rar), розмір якого не має перевищувати 25 Mb.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

Для отримання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим конкурсом, будь ласка, надсилайте їх у письмовому вигляді за електронною адресою [email protected] із темою повідомлення «UN_2024_10_СS: Запит інформації». Відповіді будуть надані протягом 1­–2 робочих днів. Усі запити мають бути надіслані не пізніше, ніж за 48 годин до закриття конкурсу.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів

Етап І: Розгляд поданих проєктних пропозицій конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап ІІ: Остаточне ухвалення переможних проєктних пропозицій, рекомендованих конкурсною комісією до підтримки.

Конкурсна комісія складатиметься з представників UNDP в Україні відповідно до їх ключових напрямів роботи та залучених експертів. Водночас конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачено діяльність проєкту.

8.2. Критерії оцінки проєктів:

  Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції Максимальний бал
1. Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці та пріоритетам – 20 балів; заявка частково відповідає тематиці та пріоритетам – 10 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів) 20
2. Узгодженість мети, завдань та методів виконання проєкту (мета, завдання та методи виконання проєкту повністю узгоджені між собою – 10 балів, частково узгоджені – 5 балів, не узгоджені – 0 балів) 10
3. Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом конкретні – 5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів) 20
4. Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проєктною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проєктів, що відповідають напрямам конкурсу – 20 балів, організація має досвід втілення проєктів, але за суміжними напрямами –10 балів; у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають напрямам конкурсу – 0 балів) 20
5. Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» – 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів) 20
6. Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 10 балів, частково необхідний рівень компетенції – 5 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів) 10
  Загальний бал 100
  Примітки  

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. UNDP в Україні здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їхніми партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному UNDP:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися UNDP, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт у період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

Діяльність в межах грантової угоди повинна здійснюватися у відповідності з нормами, правилами, політикою та процедурами UNDP. Ознайомитись з інструкцією щодо впровадження грантових проєктів можна за цим посиланням

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження UNDP проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу постфактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

ДОДАТКИ 
 1. Аплікаційна форма
 2. Фінансова пропозиція 
 3. CACHE
 4. Самосертифікація

Джерело: https://www.undp.org/uk/ukraine/news/undp-oholoshuye-hrant-na-rozroblennya-prohramy-psykholohichnoho-vidnovlennya-psykholohiv-dsns-ukrayiny

Контакти

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.