bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Консультант з розвитку громад у Тернопільській області

Проекту «Надання соціальних послуг в громаді» шукає консультанта з розвитку громад у Тернопільській області.

ЗАПИТ НА НАДАННЯ ВИСЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ

(КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ-ІНДИВІДУАЛЬНИЙ КОНСУЛЬТАНТ)

Україна

Назва проекту: «Надання соціальних послуг в громаді»

Грант №TFOA8367

Назва завдання: «Консультант з розвитку громад у Тернопільській області»

Договір: IC-C-0090010-JSDF (п. 2.12. згідно плану закупівель, субпакет закупівель 2.12/1)

Угодою про грант № TFOA8367 від 27 вересня 2018 року Японський фонд соціального розвитку (JSDF) через Міжнародний банк реконструкції та розвитку (далі – МБРР, Світовий банк) надав урядові України грант на впровадження Проекту „Надання соціальних послуг в громаді” (далі – Проект).

Відповідно до Угоди про грант, відповідальним за впровадження Проекту від уряду України є Український фонд соціальних інвестицій (далі УФСІ, Замовник).

УФСІ має намір використати частину фінансових надходжень на оплату консультаційних послуг, необхідних для впровадження проекту.

Консультаційні послуги (Послуги) включають в себе (і) надання консультативної та дорадчої допомоги представникам громад-учасниць Проекту в Тернопільській області щодо цілей, завдань, умов реалізації та процедур Проекту та розвитку системи соціальних послуг на місцевому рівні, (іі) сприяння УФСІ у реалізації проектних заходів на рівні громад області,  (ііі) супровід мікропроектів з покращення якості соціальних послуг, (iv) здійснення постійного моніторингу ходу впровадження Проекту на рівні громад-учасниць в області.

Режим надання послуг —40 годин на тиждень.

Очікувана дата початку надання послуг – жовтень 2019 року.

Консультант надаватиме послуги з дати укладання договору до грудня 2020 року.

 

Деталізоване Технічне завдання (ТЗ) для надання послуг додається до цього Запиту на висловлення зацікавленості.

 

Український фонд соціальних інвестицій запрошує правомочних індивідуальних консультантів (Консультантів) висловити свою зацікавленість щодо надання вищезазначених Послуг. Зацікавлені консультанти мають надати інформацію, яка демонструє, що вони мають необхідну кваліфікацію та відповідний досвід для виконання цих Послуг.

 

Кваліфікація консультанта повинна відповідати наступним мінімальним вимогам:

Обов’язкові вимоги:

 • вища освіта (ступеня магістра або спеціаліста) в одній із галузей: соціальних наук, менеджменту, права, економіки, соціології, будівництва чи іншої релевантної дисципліни;
 • не менше 3-х років досвіду роботи з державними та місцевими органами влади, місцевим самоврядуванням, громадами;
 • не менше 2-х років досвіду роботи у сфері розвитку громад/місцевого розвитку та або соціальних послуг та або участі у соціальних проектах;
 • вільне володіння українською мовою;
 • високий рівень навичок роботи з комп’ютером (MS Office).

Бажані вимоги:

 •  досвід роботи в міжнародних проектах або в міжнародних організаціях;
 • володіння англійською мовою на рівні, що дозоляє ділове листування та спілкування;
 • досвід впровадження інфраструктурних проектів в соціальній сфері.

 

Зацікавленим консультантам необхідно звернути увагу на п.п. 3.14, 3.15, 3.16 та 3.17 Розділу ІІІ Правил закупівель Світового банку для позичальників ФІП (фінансування інвестиційних проектів), затвердженого в липня 2016 із оновленням в листопаді 2017 року («Правила закупівель»), в якому визначається політика Світового Банку щодо конфлікту інтересів.

Крім того, зверніть, будь-ласка увагу на наступну інформацію, пов’язану з виконанням цього завдання, стосовно конфлікту інтересів:

«Консультанти не повинні бути найнятими для будь-яких завдань, які будуть конфліктувати з їхніми попередніми або поточними зобов’язаннями або які можуть унеможливити виконання завдання в інтересах Замовника.

Відбір Консультанта здійснюється відповідно до процедури відбору індивідуальних консультантів (IC), що викладений в Правилах закупівель.

Додаткова інформація може бути отримана за адресою, зазначеною нижче з 10:00 до 17:00.

Висловлення зацікавленості повинно бути надіслане електронною поштою у формі резюме українською мовою до17.00 год, 04.10.2019 року за наступною електронною адресою:

До уваги: Ковтун  Катерини – Консультанта з закупівель 

Ел.пошта: k.kovtun@usif.org.ua

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на надання консультаційних послуг (індивідуальний консультант)

“Консультант з розвитку потенціалу громад в Тернопільській області”

(Договір №IC-C-0090010-JSDF; пакет закупівель IC-2.12, субпакет закупіевль 2.12/1 згідно STEPUA-USIF-134897-CS-INDV)

Проект “Надання соціальних послуг в громаді”,
грант Японського фонду соціального розвитку № TFOA8367

 

 1. I.                   ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Угодою про грант № TFOA8367 від 27 вересня 2018 року Японський фонд соціального розвитку (JSDF) через Міжнародний банк реконструкції та розвитку (далі – МБРР, Світовий банк) надав урядові України грант на впровадження Проекту „Надання соціальних послуг в громаді” (далі – Проект).

Метою Проекту є надання підтримки об’єднаним територіальним громадам для посилення їх спроможності у забезпеченні мешканців якісними соціальними послугами, підвищення доступу до соціальної та комунальної інфраструктури громади, поліпшення охоплення послугами вразливих груп (літніх людей, інвалідів, сімей, що знаходяться у складних життєвих обставинах). Зазначена мета має бути досягнута завдяки:

 • впровадженню моделей адресного надання соціальних послуг;
 • навчанню та технічній підтримці керівництву громад для виконання оцінки соціальних потреб, визначення пріоритетних соціальних послуг, здійснення управління та  моніторингу їх надання, залучення різних механізмів фінансування для вирішення соціальних проблем громади;
 • консультативно-дорадчій допомозі місцевим службам соціального захисту;
 • фінансуванню навчання надавачів послуг зі стандартів надання послуг, звітності та моніторингу тощо;
 • фінансуванню соціальних послуг в громадах для кращого охоплення вразливих груп;
 • мобілізації недержавних організацій для активної участі у реалізації необхідних змін у сфері надання соціальних послуг;
 • впровадженню механізмів громадського контролю за якістю соціальних послуг.

Проект має сприяти успішному проведенню соціальних реформ, які спрямовані на забезпечення сталого людського розвитку, зменшення рівня бідності та підвищення соціальної захищеності найбільш вразливих верств населення.

Відповідно до Угоди про грант, відповідальним за впровадження Проекту від уряду України є Український фонд соціальних інвестицій (далі УФСІ, Замовник). УФСІ – неприбуткова організація створена постановою Кабінету Міністрів України (28.04.2000 № 740) з метою надання підтримки найменш соціально захищеним верствам населення шляхом підтримки та розвитку ініціативи територіальних громад і громадських організацій за рахунок різних джерел, переважно донорських.

 

 1. II.                   Мета

Метою залучення Консультанта з розвитку потенціалу громад в Тернопільській області (далі - Консультант) є надання консультативної та дорадчої допомоги представникам громад-учасниць Проекту в Тернопільській області щодо цілей, завдань, умов реалізації та процедур Проекту та розвитку системи соціальних послуг на місцевому рівні, сприяння УФСІ у реалізації проектних заходів на рівні громад області, супровід мікропроектів з покращення якості соціальних послуг, здійснення постійного моніторингу ходу впровадження Проекту на рівні громад-учасниць в області.

 

 1. III.                   ОБСЯГ ПОСЛУГ. обовязки.

Консультант має виконувати наступні завдання:

 • Забезпечувати своєчасну та якісну реалізацію заходів Проекту на рівні громад учасниць, сприяти УФСІ у впровадженні Проекту згідно з регламентами та правилами УФСІ (у тому числі приймати участь у проведенні конкурсного відбору мікропроектів, впровадженні мікропроектів та здійснювати підтримку всіх супутніх навчальних та проектних заходів);
 • надавати консультаційну підтримку щодо процедур Проекту громадам, місцевій владі, підрядникам та іншим партнерам на всіх етапах впровадження Проекту загалом та мікропроектів зокрема;
 • надавати громадам консультаційну підтримку щодо розвитку соціальних послуг (оцінка соціальних потреб, стратегічне планування та забезпечення якісних соціальних послуг для вразливих груп населення);
 • налагоджувати співпрацю з місцевими органами влади та самоврядування, з надавачами соціальних послуг, громадськими організаціями, лідерами суспільної думки на місцях, тренінговими компаніями та іншими зацікавленими сторонами задля більш ефективного виконання завдань Проекту;
 • збирати інформацію для визначення потреб у розвитку потенціалу громад-учасниць в сфері надання соціальних послуг та покращенні матеріально-технічної бази сфери соціальних послуг, надавати рекомендації УФСІ щодо планування діяльності з розвитку потенціалу;
 • здійснювати контроль якості послуг зовнішніх експертів, що будуть найняті для проведення досліджень, надання технічної підтримки, навчання та проведення інших заходів з розвитку потенціалу громад у сфері соціальних послуг; сприяння їм у налагоджені комунікацій на місцях;
 • організовувати та проводити «круглі столи», семінари, тренінги, навчальні візити та інші заходи з розвитку потенціалу громад в сфері соціальних послуг;
 • здійснювати постійний моніторинг ходу впровадження Проекту на рівні громад, в тому числі щодо дотримання Рамкових вимог до запобіжних екологічних та соціальних заходів, періодичний збір інформації щодо виконання індикаторів результативності Проекту, сприяти УФСІ у проведенні досліджень на місцях;
 • брати участь у підготовці звітів про хід впровадження Проекту;
 • своєчасно вносити дані до Інформаційної системи управління УФСІ в межах повноважень;
 • здійснювати фотофіксацію об’єктів на всіх етапах реалізації мікропроектів, формувати базу фотографій;
 • збирати й узагальнювати інформацію про успішні практики громад;
 • аналізувати ризики в рамках діяльності на рівні громад (соціальні, політичні, репутаційні) та пропонувати/запроваджувати запобіжні дії;
 • забезпечувати прозорість діяльності УФСІ на регіональному рівні, поширювати серед партнерів УФСІ на регіональному рівні інформацію про цілі, завдання, процедури та результати Проекту;
 • налагоджувати зв’язки із місцевими журналістами, надавати їм інформацію, готувати та розповсюджувати прес-анонси та прес-релізи, з метою висвітлення ходу впровадження проектів на регіональному рівні;
 •  за потреби здійснювати супровід делегацій, експертів, аудиторів в області;
 • виконувати інші завдання, що необхідні в рамках Проекту

 

 1. IV.                   УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ВИКОНАННЯ обов’язків

Консультант в рамках виконання цього ТЗ буде підпорядковуватись Координатору Проекту.

Замовник своєчасно надає Консультанту всю інформацію, необхідну для виконання ним свого завдання.

Режим надання послуг —40 годин на тиждень. З Консультантом буде підписаний договір з щомісячною формою оплати. Розмір оплати буде погоджено під час переддоговірних переговорів.

Консультант надаватиме послуги з дати укладання договору до грудня 2020 року. За умови якісного та своєчасного виконання обов’язків, цей період може бути подовжено за письмовою згодою сторін.

Місце надання послуг – Тернопільська область, Україна.  Для виконання поставлених завдань Консультант здійснюватиме поїздки по території зазначеної області та, в разі необхідності, за її межами. Замовник відшкодовує погоджені витрати на поїздки, необхідні для виконання поставлених завдань.

Замовник забезпечує Консультанта офісним обладнанням, необхідним для виконання завдань.

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.