bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

МРІ шукає Спеціаліста з проведення досліджень

Міжнародний республіканський інститут (МРІ) – це неприбуткова та непартійна організація, що працює над утвердженням демократії в усьому світі. Кожен співробітник МРІ несе відповідальність за виконання місії МРІ, а також повинен дотримуватися основних цінностей організації в повсякденній роботі. До основних цінностей, які є фундаментальними принципами діяльності МРІ, належить наступне: 

Досконалість Ми віримо в можливість досягнення відмінних результатів завдяки розвитку людського потенціалу. Свобода – Ми віримо в силу творчих пошуків і експериментів для більшої гнучкості та оперативності. Повага – Ми віримо в надійність, співпереживання та розширення прав і можливостей кожної людини. Командна робота – Ми віримо в різноманітність, інклюзивність та силу глобальної співпраці. Прозорість – Ми віримо в можливість відкритого спілкування та прозорого прийняття рішень. Відповідальність – Ми віримо в особисту відповідальність як основу успіху.

Спеціаліст з проведення досліджень обіймає посаду початкового / середнього рівня в київському офісі МРІ та забезпечує всесторонню підтримку теперішніх та майбутніх досліджень громадської думки в Україні та, можливо, в інших країнах Євразійського регіону.

Вимоги щодо кваліфікації кандидатів   

 • Ступінь бакалавра в галузі статистики, політології, міжнародних відносин або в інших суміжних галузях;
 • Від одного до трьох років досвіду роботи в галузі дослідження громадської думки або суміжній галузі;
 • Обов’язкові знання у сфері статистики на середньому або вищому рівні (на основі, принаймні, одного навчального курсу); перевагою вважатиметься знання методології проведення досліджень (на основі, принаймні, одного навчального курсу);
 • Обов’язкове уміння працювати з Microsoft Excel, Word та PowerPoint;
 • Принаймні 100 годин досвіду роботи з SPSS або подібним програмним забезпеченням для статистичного аналізу даних;
 • Відмінні письмові та комунікаційні навички, а також навички у сфері проведення досліджень;
 • Уважність до деталей;
 • Знання англійської та української мов.

Основні функції та обов’язки

Працівник допомагатиме київському офісу МРІ у виконанні цілої низки завдань у сфері досліджень, таких як підготовка вибірки, розробка інструментарію, контроль якості даних та аналіз різноманітних кількісних та якісних досліджень в Україні (і, можливо, в інших країнах Євразійського регіону), працюючи як з великими репрезентативними опитуваннями на національному рівні, так і з малими фокус-групами. Спеціаліст з проведення досліджень виконуватиме ці завдання, опираючись на стандарти Центру аналізу та соціологічних досліджень МРІ (Center for Insights in Survey Research). Для кожного завдання будуть надані чіткі вказівки, і очікується, що після початкового періоду підготовки Спеціаліст з проведення досліджень виконуватиме свої функції якісно, своєчасно та ефективно.

 • Головним завданням працівника на цій посаді є контроль якості наборів даних з результатами опитувань в SPSS. Сюди належить, зокрема, аналіз методики розрахунку системи статистичних ваг та демографічних даних, різноманітні перевірки внутрішньої узгодженості для виявлення потенційних суперечностей та / або відхилень від протоколів польових робіт, проблемних трендів, пов’язаних з конкретними мовами інтерв’ю / інтерв’юерами / регіонами тощо, перевірка структури даних на предмет потенційних помилок статистичного спостереження, таких як наявність меншої або більшої бази, ніж очікувалося, порівняння даних з попередніми опитуваннями МРІ та / або даними третіх сторін, порівняння фактичних точок вибірки з планом вибірки, аналіз всіх агрегованих показників і вибірка дезагрегованих даних з маркуванням будь-яких неочікуваних результатів тощо.
 • Інший важливий обов’язок порівняння первинних даних з даними, наведеними у презентаціях і / або звітах і / або демонстраційних таблицях і / або створення індивідуальних перехресних таблиць (кростабуляційний аналіз) та порівняльний аналіз даних, які експортуються в Excel.
 • До ключових обов’язків також належить розробка анкет, тобто складання опитувальників на основі обговорень із зацікавленими сторонами та забезпечення відповідності між цілями дослідження та найкращими практиками розробки опитувальників.
 • Можливі додаткові функції та обов’язки:
 • Підготовка кодувальних книг.
 • Створення графіків даних і діаграм для презентацій PowerPoint.
 • Перевірка та кодування транскриптів квалітативних досліджень.
 • Підготовка матеріалів досліджень на різні теми.
 • Надання допомоги у проведенні брифінгів за результатами досліджень для широкого кола зацікавлених сторін.

Інші обов’язки відповідно до вимог.        

Працівник підпорядковується Директору МРІ в Україні       

У разі необхідності працівник виконуватиме інші завдання, пов’язані з цією посадою, за дорученням керівництва. МРІ залишає за собою право переглядати або змінювати посадові обов’язки в разі потреби.

Якщо Ви зацікавлені у цій вакансії, будь ласка, надішліть своє резюме та мотиваційний лист англійською мовою на адресу hkoshulap@iri.org, з темою в заголовку електронного листа «Заявка на посаду Спеціаліста з проведення досліджень» не пізніше 20 січня 2021 року.

The International Republican Institute (IRI) is a non-profit, non-partisan organization dedicated to advancing democracy worldwide. Every employee of IRI is responsible for carrying out the Mission of IRI and demonstrating the Core Values in their day-to-day operations. The Core Values, which are IRI’s foundational building blocks include: 

Excellence - We believe in quality results delivered by investing in people. Freedom - We believe in exploration and experimentation to be agile and responsive. Respect - We believe in trust, empathy, and empowering people. Teamwork - We believe in diversity, inclusion, and the power of global collaboration. Transparency - We believe in open communication and clear decision-making. Accountability - We believe in personal responsibility as the foundation of success.

The Research Associate is an entry- to mid-level position in IRI’s Kyiv office and provides research support for current and developing public opinion research studies in Ukraine and potentially in other countries in Eurasia.

Position Requirements  

 • Undergraduate degree in statistics, political science, international relations or related field.
 • 1-3 years of experience in public opinion research or related field
 • Intermediate or higher understanding of statistics (at least one course) required, and of research methodology (at least once course) preferred.
 • Experience with Microsoft Excel, Word and PowerPoint required.
 • At least 100 hours experience working with SPSS or similar statistical software required.
 • Excellent writing, research and communication skills.
 • Attention to detail.
 • English and Ukrainian language skills.

Primary Functions & Responsibilities

This role supports the IRI Kyiv office with assorted research tasks such as sampling design, instrument design, data quality control and analysis on a variety of quantitative and qualitative research studies in Ukraine (and potentially in other countries in the Eurasia region), ranging from large nationally representative polls to small focus group discussions. The Research Associate will execute these tasks based on standards set by IRI’s Center for Insights in Survey Research CISR. Explicit guidance will be provided for each task, and the Research Associate is expected to perform assigned tasks largely error-free and in a timely and efficient manner after receiving initial training.

 • The major responsibility of this position is to review SPSS datasets of survey data for quality control purposes. Such checks will include, but are not limited to, a review of the weighting scheme and census data, various internal cohesion checks to identify potential contradictions and/or deviations from fieldwork protocols, problematic patterns linked to specific interview languages/interviewers/regions etc., data structure review for potential indications that a question was not administered correctly such as a base being smaller or larger than expected, comparison of the data against previous IRI polls and/or third-party data, comparing actual sampling points to the sampling plan, a review of all aggregates and a selection of disaggregates flagging any unexpected findings, etc.
 • Another major responsibility is to compare the raw data against figures cited in presentations and/or reports and/or dashboards and/or to produce custom crosstabulations or data comparison exported to excel.
 • Another major responsibility is questionnaire design, i.e. drafting questionnaires based on stakeholder discussions and rendering research objectives into questionnaires compliant with best practices for questionnaire design.
 • Less frequently assigned responsibilities include:
 • Preparation of codebooks.
 • Produce data graphs and charts for PowerPoint presentations.
 • Review and coding of qualitative transcripts.
 • Produce research memos on various topics.
 • Assist in briefings of research findings for a variety of stakeholders.

Performs other duties as assigned.       

Reports to:      Ukraine Resident Country Director

An employee will perform other reasonably-related job responsibilities as assigned by management when required. IRI reserves the right to revise or change job functions as the need arises.

Application Procedure

If you wish to apply for this position, please send your resume and application letter in English, with “Application for Research Associate” in the subject line to hkoshulap@iri.org no later than January 20, 2021.

Контакти

 • hkoshulap@iri.org
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 1  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новi



Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.