bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Консультант з моніторингу і оцінювання

Запит на надання висловлень зацікавленості
(Консультаційні послуги – індивідуальний консультант)

 

Україна

Позика 8475-UA

Проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»

Міністерство охорони здоров’я України

Вакансія: Консультант з моніторингу і оцінювання

(пакет № IC-6.8.3)

(повторно)

 

Уряд України отримав від Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку позику № 8475-UA на фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» (далі – Проект) і має намір витратити частину цієї позики для оплати консультаційних послуг Консультанта з моніторингу і оцінювання.

Консультаційні послуги включають надання консультаційної (технічної) підтримки МОЗ та координації у розробці та реалізації заходів з МіО у рамках компоненту 3 Проекту «Підтримка впровадження, моніторинг і оцінювання Проекту» та Частини 4 ДФ Проекту «Підтримка реалізації Проекту та моніторинг і оцінювання». Детальний перелік послуг наведено в Технічному завданні, що додається.

Міністерство охорони здоров’я України запрошує правомочних індивідуальних консультантів (далі – Консультанти) висловити свою зацікавленість щодо надання вищезазначених Послуг. Зацікавлені консультанти мають надати інформацію, яка демонструє, що вони мають необхідну кваліфікацію та відповідний досвід для виконання цих Послуг.

Мінімальні кваліфікаційні вимоги для включення до “короткого списку” наступні:

 • Вища освіта в галузі охорони здоров’я / менеджменту / економіки / статистики / соціальних наук або іншої пов’язаної дисципліни;
 • Не менше 3 років досвіду в сфері моніторингу та оцінки в галузі охорони здоров’я, та / або соціальній сфері або дотичних галузях;
 • Не менше 2 років досвіду роботи в галузі охорони здоров’я та / або соціальній сфері;
 • Знання пакетів програмного забезпечення для аналізу статистичних даних (Stata, SPSS або еквівалент);
 • Просунутий користувач ПК;
 • Вільне володіння українською мовою;
 • Робочий рівень володіння англійською мовою.

Бажана кваліфікація:

 • Навички в розробці та проведенні обстежень/досліджень в сфері охорони здоров’я і соціальній сфері;
 • Досвід роботи в міжнародних проектах.

Зацікавленим консультантам необхідно звернути увагу на п. 1.9 Керівництва з відбору та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку», затвердженого в січні 2011 року, (переглянутого у липні 2014 р.) («Керівництво із закупівлі послуг консультантів»), в якому визначається політика Світового Банку щодо конфлікту інтересів. Консультант зобов’язується дотримуватися політики Банку щодо корупційної практики і шахрайства.

Відбір кандидатів здійснюється відповідно до процедури відбору індивідуальних консультантів, що викладена в Керівництві із закупівлі послуг консультантів.

Додаткова інформація може бути отримана за адресою, зазначеною нижче з 10:00 до 16:45.

Висловлення зацікавленості у вигляді резюме українською мовою просимо направляти до 16:45 28 січня 2020 р. електронною поштою (в темі зазначити: «пакет № IC-6.8.3»), або подати особисто за наступною адресою:

 

Міністерство охорони здоров’я України

вул. Грушевського, 7, Київ, 01601, Україна,
Офіс Групи консультаційної підтримки Проекту (ГКПП)

Ел. пошта: moz.wb.procurement@gmail.com, копія на vihrovska.julia@gmail.com

 


УКРАЇНА

Міністерство охорони здоров’я України

Проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» № 8475-UA

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ТА ОБСЯГ ПОСЛУГ

на консультативні послуги (індивідуальний консультант)

за посадою “Консультант з моніторингу і оцінювання”

(пакет № IC-6.8.3)

I.                        Загальна інформація по Проекту

Уряд України одержав позику Світового банку на фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»  (далі – Проект) та позику на Додаткове фінансування Проекту (далі – ДФ Проект). Цілями Проекту є: (і) підвищення ефективності та якості медичних послуг, особливо щодо неінфекційних захворювань, у відповідності до реформ сектора охорони здоров’я, та (іі) запобігання, виявлення та  реагування на загрозу, яку становить COVID-19.

В рамках компоненту 3 Проекту «Підтримка впровадження, моніторинг і оцінювання Проекту» та Частини 4 ДФ Проекту «Підтримка реалізації Проекту та моніторинг і оцінювання» передбачено заходи, спрямовані на ідентифікацію та розбудову організаційних спроможностей Міністерства охорони здоров’я України (далі - МОЗ), в тому числі щодо впровадження моніторингу і оцінювання на загальнодержавному рівні та рівні регіонів.

Матриця результатів Проекту та ДФ Проекту була розроблена для моніторингу їх результативності, вона складається з індикаторів, кожен з яких має базові та цільові значення. Передбачається, що значення індикаторів, зібраних за допомогою існуючої системи медичної статистики, медичних форм і звітів, будуть перевірені і, коли це можливо, доповнені даними з інших джерел, такими як опитування домогосподарств та дослідження закладів охорони здоров’я. Дослідження допоможуть визначити (або перевірити) базові значення, відслідковувати прогрес і оцінювати досягнення цілей. Заходи з Моніторингу і оцінювання (далі - МіО) також будуть спрямовані на оцінку наявної спроможності для моніторингу результатів роботи і на допомогу в розбудові спроможності для використання доказів у процесі прийняття рішень на різних рівнях державного управління (національному, обласному, муніципальному), а також на рівні  зацікавлених неурядових організацій (таких як інститути громадянського суспільства, аналітичні центри і т.д.).

МОЗ (Замовник) має намір відібрати та підписати контракт з індивідуальним консультантом (Консультант) для надання послуг з моніторингу і оцінювання, запланованих в рамках Проекту та ДФ Проекту.

 II.                     Мета завдання

            Мета цієї роботи полягає в координації, а також технічній та консультативній підтримці МОЗ у розробці та реалізації заходів з МіО у рамках компоненту 3 Проекту «Підтримка впровадження, моніторинг і оцінювання Проекту» та Частини 4 ДФ Проекту «Підтримка реалізації Проекту та моніторинг і оцінювання».

 III.                  Обсяг послуг

Консультант має виконати наступні завдання у рамках компоненту 3 Проекту «Підтримка впровадження, моніторинг і оцінювання Проекту» та Частини 4 ДФ Проекту «Підтримка реалізації Проекту та моніторинг і оцінювання»:

            1. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У РАМКАХ КЛАСТЕРУ:

1.1 Планування та координація заходів з МіО на національному та регіональному рівнях, в тому числі підготовка технічних завдань та специфікацій для проведення закупівель, сприяння у розробці ТЗ для обласних субпроектів.

1.2 Участь у загальному плануванні та звітності за Проектом.

            2. КОНСУЛЬТАТИВНА і ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА:

2.1 Надання консультацій щодо моніторингу та звітності за індикаторами Матриці результатів, підготовка  методичних вказівок щодо форматів звітності та шаблонів.

2.2 Збір та перевірка даних для Матриці результатів. Забезпечення своєчасності, точності зібраних даних, їх відповідності методичним вказівкам. Забезпечення технічної підтримки співробітникам та/ або консультантам в областях та кластерах Проекту, які відповідають за надання даних для Матриці результатів.

2.3 Координація опитувань домогосподарств та досліджень закладів охорони здоров’я, а також експертного аналізу медичної документації.

2.4 Розробка (у співпраці з кластером «Інформація та комунікації») доповідей про результати досліджень, результати реалізації Проекту.

2.5 Написання звітів про  реалізацію Проекту, згідно форматів, визначених актами Кабінету Міністрів України, та звітів для керівника ГКПП, Координатора Проекту та Світового банку.

2.6. Надання консультаційної підтримки МОЗ у опрацюванні пропозицій потенційних учасників конкурсних торгів, отриманих під час проведення закупівель товарів, робіт і послуг.

2.7. Адміністрування договорів у рамках Кластеру.

2.8 Організація семінарів та навчальних заходів для посилення спроможності з питань МіО, використанні доказів у процесі прийняття рішень.

2.9 Підготовка матеріалів для веб-сайту Проекту  щодо роботи кластеру МіО. Забезпечення Інформаційної системи управління даними (ІСУД) інформацією щодо роботи Кластеру.

            3. КООРДИНАЦІЯ із ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ:

3.1 Забезпечення узгодженості діяльності щодо МіО на національному та місцевому рівнях; координація діяльності з МіО на рівні ГУС.

3.2 Координація у рамках Кластера роботи консультантів, консультаційних фірм з відповідними підрозділами та установами МОЗ, іншими зацікавленими сторонами з питань МіО.

3.3 Координація з іншими національними та міжнародними партнерами у планування досліджень, діяльності з посилення спроможності, потреби обміну даними.

3.4 Взаємодія з Групою Координації Проекту у Світовому банку.

 IV.                  Тривалість і місце роботи

            Консультант забезпечуватиме надання послуг з дати укладання договору до 31 березня 2022 року або протягом іншого періоду, як буде вирішено сторонами на момент укладання контракту, за умови задовільного виконання завдань.

            Місцем роботи є місто Київ, Україна. Завдання передбачає часті відрядження по регіонах України.

 V.                     Очікувані результати

            Очікується, що результатом роботи Консультанта за цим Технічним завданням буде забезпечення/досягнення:

- доступність надійних і точних даних для моніторингу та оцінювання Проекту та ДФ-проекту, в тому числі даних, зібраних в рамках моніторингу роботи Проекту та ДФ-проекту, досліджень/опитувань та аналізу медичної документації;

- зміцнення спроможності МОЗ та регіональних органів охорони здоров’я різних рівнів у сфері МіО, використання даних для прийняття рішень;

- планування і своєчасне коригування заходів у рамках впровадження Кластеру;

- регулярні доповіді та звіти щодо результатів роботи Проекту;

- висновки за результатами опрацювання пропозицій потенційних учасників конкурсних торгів, отриманих під час проведення закупівель товарів, робіт і послуг;

- аналітичні довідки за результатами розгляду поданих виконавцями звітів про виконані роботи та надані послуги за договорами у рамках Кластеру;

- ТЗ і технічні специфікації для залучення консалтингових та інших послуг, робіт і товарів у рамках Кластеру.

 VI.                  Умови виконання завдання

Консультант в рамках виконання завдання буде підпорядковуватись Координатору Проекту та працюватиме під безпосереднім керівництвом керівника ГКПП.

З Консультантом буде підписаний договір з помісячною формою оплати за ставкою, погодженою при підписанні договору.

Замовник надасть Консультанту робоче місце, включаючи офісне обладнання необхідне для виконання завдань (інтернет, телефон, ПК, принтер/копіювальне обладнання тощо).

Виконання завдання передбачає чисельні відрядження до регіонів України. Замовник відшкодує необхідні витрати на відрядження.

Протягом 10-денного терміну після закінчення кожного місяця Консультант має надавати Замовнику звіти про надані послуги за формою, встановленою Замовником. Звіти мають бути підготовлені у спосіб, придатний для читання і розуміння Замовником.

 VII.               Кваліфікаційні вимоги

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги:

 • Вища освіта в галузі охорони здоров’я / менеджменту / економіки / статистики / соціальних наук або іншої пов’язаної дисципліни;
 • Не менше 3 років досвіду в сфері моніторингу та оцінки в галузі охорони здоров’я, та / або соціальній сфері або дотичних галузях;
 • Не менше 2 років досвіду роботи в галузі охорони здоров’я та / або соціальній сфері;
 • Знання пакетів програмного забезпечення для аналізу статистичних даних (Stata, SPSS або еквівалент);
 • Просунутий користувач ПК;
 • Вільне володіння українською мовою;
 • Робочий рівень володіння англійською мовою.

 

Бажана кваліфікація:

 • Навички в розробці та проведенні обстежень/досліджень в сфері охорони здоров’я і соціальній сфері;
 • Досвід роботи в міжнародних проектах.
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.