bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Тендер на надання консультаційних послуг з оцінки потреб у соціальних послугах

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на надання консультаційних послугз оцінки потреб у соціальних послугах Броварської міської територіальної громади (м. Бровари, с. Княжичі, с. Требухів).

 1. I.  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Консультаційні послуги з оцінки потреб громади  у соціальних послугах (далі – Послуги)        передбачають:
- виявлення головних соціальних потреб та проблем забезпечення/доступу до соціальних послуг у Броварській міській територіальній громаді (м. Бровари, с. Княжичі, с. Требухів);
- визначення вразливих груп населення, що потребують соціальних послуг;
- отримання даних щодо досвіду надання соціальних послуг та поточного стану отримання цих послуг населенням зазначеної громади;
-  визначення потреби у соціальних послугах або у додаткових соціальних послугах;

-  збір та аналіз статистики щодо влаштування дітей в заклади інституційного догляду;

-  визначення існуючих механізмів захисту прав дітей вразливих категорій (дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування або у ризику його втрати), у тому числі права на сімейне виховання;

 З метою оцінки потреб у соціальних послугах, для виявлення фактичних і потенційних  отримувачів послуг, існуючих послуг, висвітлення основних труднощів при отриманні соціальних послуг (бар’єри, оцінка доступності, віддаленості тощо), вивчення досвіду громадян у  отриманні соціальних послуг, визначення рівня задоволення  отримувачів послуг,  МБО «БФ «СОС Дитячі містечка» Україна  (далі – Замовник) має намір залучити зовнішнього експерта (експертів) (далі – Консультант) для проведення  дослідження з оцінки потреб у соціальних послугах  у Броварській міській територіальній громаді (м. Бровари, с. Княжичі, с. Требухів).  

Консультаційні послуги надаються на основі цивільно – правових або господарчих  правовідносин. Виконавець, в рамках реалізації консультаційних послуг, керується цим Технічним завданням.

IІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ
Метою діяльності Замовника є надання підтримки  територіальним громадам для посилення їх спроможності у забезпеченні  якісними соціальними послугами сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей, які втратили сімейне піклування або перебувають в ризику його втрати, молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, поліпшення охоплення послугами вказаних вразливих груп.

Метою виконання цього Технічного завдання є проведення  дослідження у  Броварській міській територіальній громаді  для визначення потреб у соціальних послугах, виявлення фактичних та потенційних  отримувачів послуг, існуючих послуг, висвітлення основних труднощів при отриманні соціальних послуг вразливими категоріями сімей з дітьми.  

Передбачається, що дане дослідження з оцінки охопить:

 • сім’ї з дітьми, що опинились/ризикують опинитися у СЖО,  малозабезпечені та соціально виключені сім’ї з дітьми, осіб, що виховують дітей з інвалідністю, сім’ї опікунів/піклувальників, прийомні сім’ї/ДБСТ, дітей, що потребують влаштування у сімейні форми виховання, молодь з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • співробітників структурних підрозділів МВК та ТГ, до повноважень яких входять питання  захисту прав  дітей - сиріт, дітей,  позбавлених батьківського піклування, та дітей, які мають ризик втрати сімейного оточення;
 • державних та недержавних надавачів послуг.

IІІ. ВИДИ ТА ОБСЯГ ПОСЛУГ
Дослідження з оцінки передбачає вивчення документів, проведення опитування, інтерв’ювання  у населених пунктах Броварської міської територіальної громади, метою якого є:
- виявити головні соціальні потреби та проблеми забезпечення/доступу до соціальних послуг у громаді;
- визначити основні  потреби сімей з дітьми, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальних послуг;

- визначити показники щодо сімей з дітьми, сімейних форм виховання для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, молоді з їх числа, які потребують підтримки через надання соціальних послуг  - отримати дані щодо досвіду та поточного стану отримання цих послуг  вказаними отримувачами послуг;

- визначити перешкоди щодо надання соціальних послуг (досяжність, якість, швидкість прийняття рішень щодо надання, тощо);

- проаналізувати причини влаштування дітей в заклади інституційного догляду у населених пунктах Броварської міської територіальної громади.

- визначити потребу у соціальних послугах або у додаткових послугах для вразливих груп населення (наприклад, шкільні сніданки, група продовженого дня,  тощо).

Очікується, що в межах проведення дослідження з оцінки Консультант:
1. Розробить методологію дослідження, включаючи дизайн вибірки, інструменти збору даних, процедури обробки даних та оцінювання показників;
2. Здійснить збір даних відповідно до розробленої методології;

3. Забезпечить введення даних, валідизацію, арифметичний та логічний контроль;
4. Забезпечить обробку даних;
5. Здійснить оцінювання показників та аналіз результатів;
6. Підготує аналітичний звіт (українською мовою), розширене резюме дослідження (англійською мовою) та зведені таблиці.

ІІІ.1 Методологія

Методи дослідження:аналіз документів,опитування бенефіціарів, фокус-групові інтерв’ю, формалізовані та неформалізовані індивідуальні інтерв’ю, включене та невключене спостереження, інтерв’ю з надавачами послуг та управлінцями.

Опитування бенефіціарів проводиться на основі особистих інтерв’ю “віч-на-віч” за місцем проживання респондента відповідно до сформованої репрезентативної вибірки.

ІІІ.2 Дизайн вибірки
Опитування проводиться у населених пунктах Броварської міської територіальної громади  (м. Бровари, с. Княжичі, с. Требухів) на основі репрезентативної вибірки респондентів віком 18 років і старші. Обсяг вибірки не менше _ респондентів.

ІІІ.3 Інструменти збору даних
Опитувальники (українською мовою) та інструкції для інтерв’юерів буде розроблено Консультантом та погоджено з Замовником.

Консультант повинен здійснити введення, контроль та обробку отриманих у результаті проведення опитування даних. Сформувати та надати Замовнику репрезентативний масив даних (українською мовою). Розрахувати показники та здійснити аналіз результатів, підготувати зведені таблиці показників та аналітичний звіт.

ІІІ.4 Аналітичний звіт
Консультант надасть Замовнику аналітичний звіт (українською мовою), який має включати наступні розділи:
- опис методології дослідження;
- основні результати опитування із табличним та графічним матеріалом;
- зведені таблиці показників.
Також консультант підготує для Замовника розширене резюме дослідження (англійською мовою).

ІІІ.5 Тематичні блоки оцінки

Частина 1. Ситуаційний аналіз громади (“профіль громади”)

Блок 1. Соціально-демографічні характеристики та чисельність цільової аудиторії:

Статистика по кількості сімей з дітьми, сім’ям, що виховують дітей з інвалідністю, дітям в системі альтернативної опіки, безробітні, СЖО, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, молодь з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також динаміка показників за 3 роки.

Метод дослідження: аналіз документів

Джерела інформації:

-Паспорт громади

-Відомча статистика ТГ, районне та міське управління, структурні підрозділи), школи, поліклініки, органи місцевого самоуправління та старостати, центри зайнятості, центри соціальних служб, управління охорони здоров’я)

-Районне управління статистики

- Сайти органів місцевого самоврядування

-Погосподарська книга обліку (для села)

- Інші джерела релевантної інформації

 Блок 2. Спроможність громади

Наявні ресурси; потенційні ресурси, які можна залучити; адміністративна інфраструктура; суб’єкти надання соціальних послуг, перелік послуг і їх фактична доступність; бюджет за 3 роки; інституційна спроможність, в тому числі стратегія розвитку громади, цільові програми, наявність структур, які відповідають за дітей, дорадчі органи при місцевій владі, механізми прийняття рішень щодо дітей, механізми перенаправлень, адміністративна інфраструктура.

Методи дослідження: аналіз документів, інтерв’ю з надавачами послуг та управлінцями.

Блок 3. Кадрова спроможність

Наявні надавачі послуг, рівень знань, навичок, ставлення до цільової аудиторії, бар’єри у системі надання соціальних послуг.

Метод дослідження: аналіз документів, опитування представників комунальних закладів та НУО.

Частина 2. Розширені соціальні послуги у громаді

Блок 1. Якісне дослідження соціальних послуг у громаді

 1. Наявність соціальних послуг, у тому числі за розширеним списком;
 2. Системність послуг, їх повнота та охоплення послугами різних груп населення, які їх потребують;
 3. Запит на нові види послуг (наприклад, послуга раннього втручання, денного догляду, послуга перепочинку та ін.);
 4. Можливості, що є в громаді та сусідніх громадах (зокрема, оцінка, де можна закупити, якщо послуга відсутня в громаді);
 5. Напрямки та необхідні кроки з вдосконалення розширених соціальних послуг.

 Метод дослідження: фокус-групові інтерв’ю, формалізовані та неформалізовані індивідуальні інтерв’ю, включене та невключене спостереження, інтерв’ю з надавачами послуг та управлінцями

 Частина 3. Отримувачі соціальних послуг

 1. Потреби в послугах (кількісні та якісні);
 2. Рівень  доступності послуг;
 3. Бар’єри в доступі до послуг (фізичні, на рівні знань, на рівні ставлень тощо);
 4. Чинники /умови долучення представників громади до соціальних послуг;
 5. Поінформованість мешканців громади щодо соціальних послуг;
 6. Досвід отримання послуг (факт отримання, оцінка послуги отримувачем, результат для отримувача);
 7. Потенційні отримувачі, неохоплені послугами (ЦА, кількість, потреби, чому не охоплені).

 Метод дослідження: фокус-групові інтерв’ю, формалізовані та неформалізовані індивідуальні інтерв’ю, включене та невключене спостереження.

 ІV. ТРИВАЛІСТЬ ПОСЛУГ.

Консультант надає послуги протягом 4 місяців з моменту підписання договору.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ.

1. Короткий опис методології опитування, дизайну вибірки та процедур збору даних;
2. Запитальники опитування;
3. Репрезентативний масив даних (українською мовою);
4. Зведені таблиці показників;
5. Аналітичний звіт (українською мовою), розширене резюме дослідження (англійською мовою).

VІ. УМОВИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ.
Консультант працює  у тісній співпраці з Програмним департаментом МБО «БФ «СОС Дитячі містечка» Україна.

Кінцеві результати включають в себе вище згадані очікувані результати, а також наступні звітні матеріали:

Результат: Період надання результатів:
І етап
1. Короткий опис методології дослідження, дизайну вибірки та процедур збору даних (у паперовому вигляді у 2-хекземплярах) та в електронному вигляді:1 місяць від дати укладання договору
2. Запитальники (українською, (у паперовому вигляді у 2-хекземплярах) та в електронному вигляді:  1 місяць від дати укладання договору
3. Звіт щодо тестування інструментів збору даних (у паперовому вигляді у 2-х екземплярах) та в електронному вигляді: 1 місяць від дати укладання договору
ІІ етап
4. Репрезентативні масиви даних (з описами (мітками) змінних та значень українською мовою): 4 місяці від дати укладання договору
5. Зведені таблиці показників (в електронному вигляді): 4 місяці від дати укладання договору
6. Аналітичний звіт (українською мовою), розширене резюме дослідження (англійською мовою) (у паперовому вигляді у 2-хекземплярах) та в електронному вигляді: 4 місяці від дати укладання договору

Винагорода за надані послуги є фіксованою.

Оплату за надані послуги Замовник буде провадити поетапно, не пізніше двадцяти (20) днів після виконання Консультантом кожного етапу завдання та після отримання Звіту за відповідним етапом, супровідного рахунку на відповідний частковий платіж та/чи Акту прийому-передачі наданих послуг.  

За Замовником залишається виняткове право приймати рішення стосовно виконання або невиконання подальших робіт Замовником.

У випадку позитивної співпраці з Виконавцем та необхідності отримання Замовником подібних послуг в подальшому, у такого Виконавця є переваги у прийнятті Замовником рішення щодо укладання з ним угоди на наступний період.

VII. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
Кваліфікація Консультанта повинна відповідати наступним мінімальним вимогам:
- Не менше 2 років досвіду проведення опитувань населення, у тому числі розробки методології та інструментарію опитування, дизайну вибірки, введення, обробки та аналізу даних у соціальній сфері;
- Доведений досвід організації і проведення репрезентативних опитувань населення із вибіркою не менше 100 респондентів – щонайменше 3 опитуваня протягом останніх  2 років, а також не менше двох листів відгуків від замовників про їх виконання.
Додаткові бажані вимоги:
- Доведений досвід роботи у проектах соціальної сфери, особливо з вразливими верствами населення (виявлення та аналіз проблем тощо);
- Досвід роботи в міжнародних проектах буде перевагою.
Підтвердження досвіду кваліфікації надається у формі довідки в довільній формі (табличний вигляд) з зазначенням наступної інформації: період надання послуг, замовник, короткий опис послуг.

Пропозиції просимо надсилати на адресу darya.kasyanova@sos-ukraine.org до 18:00 год  20 квітня 2021 року. Телефон для довідок: +38(050)3269467

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.