bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Менеджер з убезпечення та впровадження стандартів організаційного розвитку

Запрошуємо кандидата з відповідним досвідом роботи приєднатися до Релігійної Місії «Карітас-Спес» Римсько-Католицької Церкви в Україні.   

Нам потрібний,  
Менеджер  з убезпечення  та  впровадження стандартів організаційного розвитку  

Мета посади: впроваджувати процеси організаційного розвитку РМ “Карітас - Спес Україна”,розробляти положення у відповідності до міжнародних стандартів, вдосконалювати та розвиватисистему убезпечення; супроводжувати навчання,координуватипроєкти з організаційного розвитку. 

Наші вимоги:  

 • вища освіта;  

 • ПК – впевнений користувач (MSOffice);   

 • досвід роботи на аналогічній посаді буде перевагою;  

 • досвід і розуміння принципів убезпечення;  

 • досвід розробки навчальних та інформаційних матеріалів;   

 • високі етичні стандарти, порядність і повага до конфіденційності;  

 • відмінні навички критичного мислення, з сильними аналітичними здібностями для обробки інформації та швидкого реагування на неї, включаючи передбачення складних ситуацій і підготовку рішень заздалегідь. 

 • Вимоги до знання мов:  
 • українська  мова – вільно;  
 • англійська мова – вільно, не нижче рівня В2.  

 

Обов’язки (включають, але не обмежують): 

 • реалізація (підготовка, організація, проведення, звітування) проєктів та заходів з організаційного розвитку для мережі “Карітас-Спес Україна”; 

 • забезпечення  впровадженням стандартів управління СIMS; 

 • взаємодія з міжнародними партнерами (зокрема CaritasInternationalis та CaritasEuropa) щодо організаційного розвитку, впровадження стандартів управління та системи убезпечення в мережі Карітас- СпесУкраїна”; 

 • розробка, адаптація, перегляд та контроль виконання політик та процедур з  системи убезпечення в мережі; 

 • розробка та адаптація навчальних матеріалів, забезпечення навчання та наставницьку підтримку для розвитку знань та навичок осіб, відповідальних за систему убезпечення на місцях; 

 • забезпечення відповідності процедур розгляду чутливих скарг; 

 • участь в підготовці та реалізаціїпроєктів і програм; 

 • підготовказвітів.  

Ми пропонуємо:  

 • конкурентоспроможну заробітну плату з урахуванням вашого професійного досвіду;  
 • можливість професійного розвитку;   
 • команду однодумців, прозорість рішень та відкритість в комунікаціях;  
 • робота в міжнародній компанії з перспективою зростання. 

 

Додаткова інформація:  

 • робота в офісі та частково дистанційно, під час військового положення, надалі обговорюється;  
 • зручне розташування офісу, а саме - ст. М Майдан Незалежності;  
 • резюме надсилайте, будь ласка, на пошту: [email protected] до 15.09.2022 з вказанням інформації щодо оплати праці (бажано) та контактами осіб, що можуть надати рекомендації. 

Контактна інформація:  

e-mail для відправки резюме: [email protected] 

 

Надсилаючи резюме на вакансію, Ви даєте згоду на обробку Ваших персональних даних, для цілей, необхідних для процесу набору персоналу, в рамках чинного законодавства України.

 

We invite a candidate with relevant experience to join the Religious MissionCaritas-Spesofthe Roman Catholic Churchin Ukraine.   

WeneedManagerofSafeguarding & andimplementation of organizational development standards 

The purpose of the position: to implement the processes of organizational development of the RM “Caritas - Spes Ukraine”, to develop provisions in accordance with international standards, to improve and develop the Safeguarding system; accompany training, coordinate organizational development projects.

 

Ourrequirements:   

 • higher education; 
 • PC – confident user;  
 • experience in a similar position will be an advantage; 
 • experience and understanding of Safeguarding principles; 
 • experience in developing educational and information materials;  
 • excellent critical thinking skills, with strong analytical skills for processing information and responding quickly to it, including anticipating difficult situations and preparing decisions in advance; 
 • attentiveness, responsibility, organization, sociability. 

 

Requirements for knowledge of languages:   

 • Ukrainianlanguagefluent;   
 • Englishfluent, notlowerthan B2 level.   

 

Responsibilities (including, butnotlimitedto):  

 • implementation (preparation, organization, conduct, reporting) of projects and organizational development activities for the Caritas-Spes Ukraine network;

 • ensuring the implementation of CIMS Management Standards;  

 • interaction with international partners (in particular, Caritas Internationalis and Caritas Europa) on organizational development, implementation of management standards and Safeguarding system in the Caritas-Spes Ukraine network;  

 • preparing, adjustment, revision, monitoring and control of the implementation of policies and procedures from the network Safeguarding system;

 • preparing and adjustment of training materials, providing training and mentoring support for the development of knowledge and skills of those responsible for the safeguarding system on the ground,

 • ensuring compliance procedures for handling sensitive complaints;

 • participation in the preparation and implementation of projects and programs; 

 • preparation of reports. 

 

We offer:   

 • competitive salary based on your professional experience; 

 • opportunity for professional development;  

 • a team of like-minded people, transparency of decisions and openness in communications; 

 • work in an international company with a growth prospect.

 

Additional Information: 

 • work in the office and partly remotely, during the military situation in Ukraine, is further discussed; 
 • convenient location of the office, namely - Art. M Maidan Nezalezhnosti; 
 • please send your CV until 16.09.2022 with the specified information on remuneration (preferably) and contacts of persons who can give the recommendations

 

Contact information: 

 • FB: Caritas-Spes Ukraine - Main | Facebook;

 

By sending a resume for a vacancy, you consent to the processing of your personal data for the purposes necessary for the recruitment process, within the framework of the current legislation of Ukraine

Контакти

 • Світлана Гордієнко
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.