bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Фахівець/фахівчиня з управління даними (Data Management) CARE Deutschland e.V.

CARE Deutschland e.V. на даний момент проводить набір

Місце роботи: Львів (Україна)

Дата початку: якнайшвидше

Термін дії контракту: один рік з можливістю продовження

Лінія звітності/Лінія управління: Помічник регіонального директора з якості програми

Дедлайн подачі заявок: 3 жовтня 2022 року

  

CARE Україна працює над наданням гуманітарної допомоги, пов’язаної з кризою в Україні, через  партнерство з місцевими організаціями, розташованими в Україні. Усю роботу по реалізації на місцях виконують партнерські організації. Основна мета цієї посади полягає в тому, щоб керувати створенням надійної системи управління даними для підвищення якості роботи та підзвітності CARE та партнерів.

 

За підтримки менеджера з моніторингу та оцінки проектів та помічника регіонального директора з якості програми фахівець з управління даними відповідатиме за ключові наступні завдання:

     •   Швидко налагодити систему управління даними, щоб задовільнити основні потреби в даних.

     •   Розвивати потенціал персоналу та партнерів щодо управління даними.

     •   Надавати адекватну операційну підтримку та вказівки партнерам щодо керування даними.

     •   Підтримка створення систем звітності для партнерів CARE.

     •   Діяти як координаційний центр для системи управління даними та звітності.

     •   Візуалізувати роботи CARE за допомогою створення інфопанелей, карт та інфографіки.

 

Фахівець з управління даними сприятиме реалізації програми в Україні шляхом розробки, впровадження, підтримки та постійного вдосконалення важливих систем управління даними. Основна функція полягатиме в наданні підтримки в управлінні даними, включно з розробкою бази даних і підтримкою переходу від паперових до цифрових інструментів збору даних, управлінням всіма діями, пов’язаними з кодуванням (переважно з використанням Kobo), і розробкою належних баз даних, які відповідатимуть потребам програми та збиратимуть мінімум даних, необхідних для CARE. Фахівець з управління даними працюватиме над розвитком потенціалу персоналу CARE та партнерів через проведення формальних тренінгів,  а також шляхом інструктажу та наставництва щодо управління даними. Координатор управління даними підпорядковуватиметься безпосередньо помічнику регіонального директора з якості програм для підтримки потоку інформації, яка надходить від CARE в Україні.

Ця роль сприятиме організації системи керування даними CARE у тісній співпраці з різними працівниками CARE та партнерами. Фахівець працюватиме над постійним удосконаленням існуючої системи управління даними в цілому з особливим акцентом на якісному і кількісному зборі й аналізі даних.

 

Основні обов’язки та відповідальність:

 

Посадовий обов’язок №1

Побудувати систему управління даними для роботи в Україні

     •   Керувати розробкою системи управління даними на півночі України (потік даних, інструменти, бази даних тощо.)

     •   Бути упевненим, що CARE та партнери використовують відповідні стандартні/узгоджені бази даних і формати.

     •   Розробити та підтримувати систему архівування проектів.

     •   Керувати та підтримувати протоколи захисту даних CARE, забезпечуючи проведення регулярних вибіркових перевірок.

     •   Розробити та підтримувати головну базу даних, щоб краще відстежувати охоплення бенефіціарів CARE у різних програмах/секторах.

     •   Діяти як довідкова/контактна точка CARE Україна для будь-яких інформаційних запитів (внутрішніх і зовнішніх), пов’язаних із роботою CARE.

     •   Переконатися, що CARE та партнери збирають принаймні мінімальні дані, необхідні для CARE відповідно до різних програм/моніторингу.

     •   Зв’язуватися з будь-якими зовнішніми консультантами, які підтримують розробку систем управління даними.

     •   Розробка, генерація та допомога з періодичними звітами (у тому числі звіт про ситуацію та щомісячні звіти про програму).

     •   Забезпечувати технічну підтримку системи CRM та постійне технічне обслуговування онлайн системи подання скарг.

     •   По можливості відвідувати ключові внутрішні брифінги, зовнішні зустрічі (наприклад, фахові та координаційні зустрічі).

 

Посадовий обов’язок №2

Інформаційне забезпечення управлінської діяльності для команди (CARE & партнери)

     •   Тісно співпрацювати з різними співробітниками програми, щоб забезпечити відповідну підтримку в управлінні даними.

     •   Підтримувати керівників програм у перевірці баз даних/інструментів, які вони використовують, і надавати пропозиції щодо їх покращення.

     •   Забезпечувати належну підтримку в управлінні даними для кожної окремої галузі.

     •   Очолювати методологію вибірки збору даних і сприяти розробці інструментів, коли це необхідно (аналізу, оцінювання тощо).

     •   Переводити опитування у засоби збору цифрових даних за допомогою KOB.

     •   Проводити перевірки якості даних і переконуватись, що набори даних доброчесні та надійні.

     •   Керувати діяльністю, пов’язаною з KOB, у тому числі керування сервером, створення форм опитування, керування даними та вилучення звітів.

     •   Сприяти розробці та розгортанню стандартних операційних процедур (SOP) для обміну інформацією та звітування.

 

Посадовий обов’язок №3

Розвиток потенціалу в управлінні інформацією

     •   Спираючись на OCD(Organizational Characteristics Database - База даних організаційних характеристик) партнера, працювати над розробкою довгострокових планів покращення партнерських систем керування даними (організаційний рівень).

     •   Розробити план розвитку потенціалу керування даними для CARE та партнерів та особисте проведення навчальних сесії (дистанційно, якщо це необхідно).

     •   Постійно виявляти прогалини в управлінні даними партнерів і відповідним чином розвивати їх компетенції шляхом навчання та інструктажу.

     •   Підтримка навчання партнерів, сторонніх спостерігачів і консультантів з моніторингу щодо використання узгоджених інструментів і форматів керування даними та забезпечення їх повного впровадження.

     •   За потреби організація коротких тренінгів для персоналу CARE на ключові загальні теми, наприклад, офіс Microsoft.

 

Посадовий обов’язок №4

Візуалізація даних

     •   Регулярно розробляти карти, що відображають діяльність CARE в Україні, використовуючи таке програмне забезпечення таке як QGIS

     •   Візуалізувати данні для обміну інформацією, такі як інфографіки та інформаційні панелі

     •   Розробляти інтерактивні карти, які відображають поточну діяльність для всіх доступних грантів і програм в Україні.

 

Інші:

     •   Будь-яке інше завдання на вимогу прямого керівника.

 

Ключові взаємодії

Внутрішні: керівники проектів, менеджер з моніторингу та оцінки проектів і менеджер з партнерства, представник країни, технічні керівники, інший персонал CARE.

Зовнішні: партнер із впровадження, зокрема його персонал з моніторингу та оцінки проектів & персонал, який працює з даними.

 

Кваліфікація

Вимоги:

     •   Освіта рівня бакалавра технічних наук/бакалавра в інженерії/бакалавр мистецтв у соціальних науках, інформаційному менеджменті, статистиці або суміжній галузі

     •   Попередній відповідний досвід, такий як збір і аналіз даних, розробка програмного забезпечення, проведення опитувань/оцінювання

     •   Значний досвід управління знаннями та базами даних

     •   Сильні навички роботи з Excel та іншим програмним забезпеченням для керування та візуалізації даних

     •   Здатність як консультувати, так і практично впроваджувати

     •   Добре володіння англійською мовою (письмово та усно)

     •   Добре володіння українською мовою (письмово та усно)

     •   Сильні організаторські здібності

     •   Проактивність і готовність взяти на себе різноманітні нові завдання

     •   Багатозадачність і вміння розставляти пріоритети 

     •   Увага до дрібниць

     •   Відмінні навички спілкування та впливу на низку зацікавлених сторін, особливо на партнерів

 

Бажано:

     •   Мінімум 3 роки професійного досвіду в моніторингу та оцінці проектів /роботі з даними для ГО

     •   Принаймні 1 рік досвіду виконання ролі, пов’язаної з моніторингом та оцінкою проектів, у гуманітарній сфері, де проекти реалізуються дистанційно

     •   Досвід роботи з місцевими партнерами

     •   Здатність сприяти/проводити заходи з підвищення технічної компетентності для партнерів особисто та дистанційно

 

Ключові компетенції:

     •   Повага

     •   Чесність

     •   Залученість

     •   Різноманітність

     •   Ініціативність та самостійність

     •   Сприяння змінам

     •   Побудова стосунків між робочими підрозділами

     •   Спілкування зі впливом

     •   Планування та організація

     •   Інноваційність

 

Про CARE:

CARE International (CARE) – це нерелігійна, неполітична міжнародна гуманітарна організація, яка займається боротьбою з глобальною бідністю. CARE працює приблизно в 100 країнах світу, залучаючи різноманітних партнерів для підтримки громад у подоланні бідності через проекти розвитку та надання гуманітарної допомоги. Програми CARE спрямовані на вирішення проблеми соціальної несправедливості, водночас ставлячи жінок і дівчат у центр програм, щоб створити стійкі позитивні зміни в бідних громадах. CARE — це роботодавець із рівними можливостями, незалежно від національності, релігії, етнічного походження, касти чи статі.

  

Підзвітність у CARE:

Відданість цінностям CARE та системі доброчесності CARE має вирішальне значення для роботи з CARE. Очікується, що будь-який кандидат, якому запропоновано роботу в CARE, дотримуватиметься таких ключових сфер відповідальності:

     •   Буде дотримуватись політики та процедур CARE щодо захисту, кодексу поведінки, охорони здоров’я та безпеки, конфіденційності, принципів не заподіювання шкоди та протоколів неприйнятної поведінки.

     •   Повідомлятиме про будь-які занепокоєння щодо благополуччя дитини чи вразливого дорослого або про будь-які протиправні дії в межах нашої програми.

     •   Повідомлятиме про будь-які занепокоєння щодо неналежної поведінки персоналу або партнера CARE.

 

Захист:

Діти та вразливі дорослі, які контактують з CARE внаслідок діяльності, повинні бути максимально захищені від навмисних або ненавмисних дій і помилок, які піддають їх ризику жорстокого поводження, сексуальної експлуатації, травм та будь-якої іншої шкоди. Одним із способів, яким CARE показує свою постійну прихильність до захисту, є ретельна перевірка досвіду та рекомендацій у програмно-організаційній діяльності.

 

Гендерна рівність:

CARE прагне відповідати стандартам Міжнародної гендерної політики CARE (2019). Завдяки цій політиці CARE прагне сприяти рівному здійсненню гідності та прав людини для дівчат, жінок, хлопців і чоловіків усіх класів, а також усунення бідності та несправедливості. Зокрема, ця політика спрямована на покращення чіткого включення гендерних питань у програмну та організаційну практику.

 

Як відгукнутись на вакансію:

Будь ласка, надішліть резюме, мотиваційний лист, рекомендації одним листом лише англійською мовою Jo Fox на електронну адресу [email protected] не пізніше 3 жовтня 2022 року. Заявки розглядатимуться по мірі надходження. Жінкам-кандидатам наполегливо рекомендується подавати заявки.

Будь ласка, зверніть увагу, що ми зв’яжемося лише з кандидатами, які увійшли до короткого списку. Рекомендодавців буде сконтактовано тільки після співбесіди.

Контакти

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

  •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.