bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз


+ Пiдписатися

Рекомендації Української Делегації на Eastern Partnership Civil Society Forum   

Рекомендації української делегації Форуму Східного Партнерства Громадянського Суспільства (ФСПГС), 16-17 листопада 2009, Брюссель

1. Рекомендації самому Форуму щодо його структури, зустрічей, участі (в т.ч. ідей щодо залучення у діяльність Форуму після зустрічі 16-17.11)

ФСПГС слід розглядати як інструмент у досягненні цілей, поставлених у Повідомленні Комісії 823/2008, а не як окреме завдання чи діяльність. ФГС повинен бути залучений у розвиток та виконання Східного Партнерства;

На противагу Урядів-учасників, організації ГС (ОГС) не мають суттєвих фінансових джерел для реалізації регулярної та систематичної діяльності. Для того, щоб отримати фінансову підтримку для організації ГС Східного Партнерства, рекомендується, щоб Комісія перенесла деякі кошти з домінуючого бюджету на фінансову підтримку конкурентноздатних проектів, наявних в ОГС;

Рекомендується створити всі можливі формальні процедури для того, щоб зробити можливим (полегшити) таке фінансування відразу з початку 2010 року, а також щоб уникнути типових відтермінувань (+ 2 роки), які існують у теперішньому програмному циклі ENPI;

Єдиним інструментом ефективного вирішення є програма EIDHR, яка може швидко адаптуватися до нових потреб;

Існує потреба у створенні схеми малих грантів для підтримки співпраці проектів ОГС з 6 країн Східного Партнерства, які не існують на даний час;

Шляхом організації нового тематичного механізму у рамках ENPI, Державний Фонд (фінансування) разом з Фондом Інвестицій Добросусідства („Фонд Громадянського Суспільства”) зроблять фінансову підтримку ОГС більш прозорою та ефективною;

ОГС повинні приділяти особливу увагу на зміцнення контактів між ОГС, співпрацюючи з ЄС та 6 країнами Східного Партнерства (СП);

Оскільки сьогоднішнє Східне Партнерство функціонуватиме в рамках механізму теперішнього ENPI, бажано було б проаналізувати, чи СП працюватиме з існуючими стратегіями країн, чи ОГС повинні розробити додаткові стратегії країн, щоб відобразити цілі СП;

Розробити стратегію громадянського суспільства для регіону, орієнтуючись не на національні, а на регіональні інтереси, звертаючи увагу на те, які є спільні інтереси у регіону загалом;

Рекомендується розробити правила участі для наступного Форуму, тобто, відсоток повторюваності для кожної делегації з кожної країни, принцип участі повинен орієнтуватися на практичній діяльності членів делегації протягом року, і, крім того, повинен використовуватися як інструмент залучення нових ОГР у діяльності в рамках СП;

Рекомендується організовуватися наступні Форуми у 6 країнах СП;

Форум повинен звернути увагу на те, щоб залучити у планування діяльності учасників з конфліктних територій (Абхазія, Пд. Осетія, Придністров’я, Карабах);

Існує потреба у створенні добре структурованої веб-системи СП з сайтами чи посиланнями на сайти політичних платформ. Сайт повинен моніторити розвиток нових політичних курсів, а також слугувати як можливий інструмент для ширших консультацій СП та Комісії;

Обов’язково необхідно запрошувати робочу групу координаторів на всі міжурядові, міністерські зустрічі та самміти; недостатньо лише передбачити можливість такої участі робочої групи;

Форум повинен мати право пропонувати пункти порядку денного міністерських зустрічей і саммітів (тобто, брати участь у написанні порядку денного цих міжнародних структур). Повинно бути більше доступу до ширшої інформації про ці структури.

2. Рекомендації щодо структури Східного Партнерства

Рекомендується включити представників 6 країн СП в управлінські структури ФСПГС;

У зв’язку з недостатньо обізнаністю щодо ENP, ENPI та СП у цільових країнах, місцеві національні платформи можуть відігравати важливу роль у посиленні місцевої обізнаності щодо цих ініціатив, місцевого партнерства та участі. ОГС також можуть моніторити виконання програм, фінансованих ENPI. Місцеві платформи повинні структурувати та планувати свою роботу;

У зв’язку з існування різних рівні співпраці у 6 країнах СП, національна платформ повинна сформувати власні національні пріоритети;

Відповідно треба створити змішану міжнародну групу з визначення завдання для кожної політичної ділянки за участі ОГС, інституцій ЄС, держслужбовців з партнерських країн та представників бізнесу, особливо які мають відношення до екологічних питань, з метою запропонувати обмін досвідом щодо політичних курсів та законодавства ЄС між новими членами ЄС та країнами-членами СП, а також розширити участь ОГС у процесі європейської інтеграції.

3. Рекомендації щодо політичних ділянок, які входять у сферу діяльності СП

Загальні

Для того, щоб залучити ОГС та політичні платформи у розробку нових політичних курсів, Комісія повинна заохотити Уряди 6 країн СП до співпраці з національними платформами;

Побудувати стратегічне партнерство між громадянськими суспільствами в регіоні – це партнерство повинно включати те тільки 6 країн СП та членів ЄС, а також Туреччину;

Політичні ділянки:

• демократія, ефективне управління та стабільність, план виконання моніторингу (порядок денний Асоціації); моніторинг виконання ефективності обов’язків 6 країн СП та результатів діяльності структур ЄС в цьому плані Існує потреба провести моніторинг як держава виконує свої зобов’язання щодо різних груп прав у відповідності з ратифікованими документами. Розробити спільні інновацій методи та інструменти;

Особливу увагу слід звернути на інституційний та професійний розвиток ОГС, особливо тих, які працюють у сфері людських прав. Більшість з них не мають можливості ефективно використовувати важливі європейські ресурси, оскільки не мають до них доступу. Існує простір для співпраці, зміцненні потенціал та обміну досвідом серед організацій, які працюють у сфері людських прав, з 6 країн СП;

Покращити здатність застосування процедур Оцінки Ефекту Регулювання та Політичного Аналізу у встановленій практиці створення законодавства у 6 країнах СП. Розвинути потенціал місцевих ОГС висувати пропозицій у цих ділянках;

Відкрити Фонд Ефективного Управлінні ENPI для участі ОГС;

• Економічна інтеграція та сходження в одній точці з політиками ЄС;

Незалежні ОГС повинні бути привабливими для оцінювання Євро Комісії та членів ЄК своїми проектами у країнах СП;


Моніторинг та адвокасі реалізації моделі „глибоко вільної торгівлі”

Особливу увагу слід звернути на зміцнення захисту довкілля, інтеграції екологічної політики та сталого розвитку, а саме, щодо прийняття екологічних законів та правових актів у партнерських країнах до Acquis Communautaire та створення ефективних механізмів виконання відповідних законодавств ЄС та спільної діяльності у сфері реалізації світових екологічних конвенцій, в т.ч. конвенцій про проблеми зміни клімату, конвенцій регіональних довкіль UN ECE та протоколів до них. Найважливішим питанням є виконання горизонтальної екологічної політики ЄС, зокрема, Директиви SEA.


• Довкілля, зміна клімату, енергозбереження;

Акцент повинен бути зроблений на країни-постачальники енергії у плані дотримання прав людини

Спекулювання правами людини заради енергетичних інтересів засуджується;

Підтримати сектор з реформи енергетики з 6 країн СП для його наближення до правил та вимог енергетичної політики ЄС з точки зору ефективності енергії та розвитку відновлювальної енергії – як спосіб зменшення шкідливого впливу екології та переходу до сталого розвитку;

Адвокасі та незалежна експертиза для покращення ефективності енергії, диверсифікація енергії та ширше використання альтернативних джерел енергії в 6 країнах СП;

Гарантувати, що захист довкілля та сталий розвиток будуть внесені як пріоритетні в нові політичні документи між Україною та ЄС (зокрема як Угода Асоціації). У цьому контексті, ОГС повинні бути проінформовані щодо процесу переговорів;

• Контакти між людьми;

Поширити Програму Молодь в Дії з метою сприяння обмінам між молоддю та школами з 6 країнами СП та ЄС;

Повинні бути прийняті законодавчі та правові документи щодо попередження нетерпимості до різних етнічних груп та релігій у мас медіа;

Створити простір для діалогу та дискусій між людьми та організаціями про неполітичні соціальні комунікаційні платформи – але не на зразок „хороша” ОГС спілкується з іншою „хорошою” ОГС. Треба зміцнювати людські та соціальні зв’язки між людьми з менш безпечних територій, а також розробляти освітні програми;

Надати методологічну підтримку для з’ясування історичних конфліктів між сусідніми країнами (наприклад, протистоянням між Україною та Польщею у 1-ій половині ХХ ст.) для підготовки методологічної бази, стилістики та спеціалістів для вирішення більш складних конфліктів, наприклад, Україна-Росія, Білорусь-Росія, Грузія-Росія і ін.;

Проводити спільно захист (адвокасі) та незалежну експертизу свободи рухів, відміни візових режимів та інших адміністративних бар’єрів для контактів між людьми з 6 країн СП та ЄС;

Зміцнення довіри у конфліктних зонах (самопроголошених териротіях) і Криму;

- Інші рекомендації

Проблеми безпеки

Включити компонент безпеки у роботу ФСПГС оскільки криза безпеки чи конфлікту може ставити під загрозу зусилля розбудови економічного процвітання, терпимості та прав людини; цей компонент можна додати як один з політичних або внести до демократії, ефективного управління та стабільності.

Підвищення обізнаності – це підвищення усвідомленості потреби запобігання конфлікту, потреби миру, демократії та прав людини;

Створити консорціум ОГС, які працюють у питаннях безпеки в регіонах;

Зміцнити довіру до демократичних інституцій та допомогти зміцнити їх потенціал, оскільки демократія це найкраща політика безпеки.

Коментарі

Святослав Павлюк   5279 днів тому   #  

велике дякую за переклад. Єдине прохання до всіх - в тексті багато неточностей перекладу термінології Єврокомісії, що походит, я допоможу його вичитати ближчими днями, текст буде відкоректовано.

  •   Пiдписатися на новi
Сергiй Ремiнний   5278 днів тому   #  

Я понимаю, что материал для спецов, но автор хоть бы пару слов в комментарии написал - это что - какой то крутой форум был? Тяжеловато как-то читается...

  •   Пiдписатися на новi
Володимир Купрій   5275 днів тому   #  

Як раз метріал не для спецов. Чи не вперше українська делегація ОГС намагається поїхати на поважний міжнародни форму з єдиною позицією.

  •   Пiдписатися на новi
Сергiй Ремiнний   5275 днів тому   #  

Так я ж про это и говорю - автору надо бы откомментировать, что это суперважно, потому что первый раз и т.п. А так - многовато текста - трудновато "въезжать"... (хотя безусловно, и я туповат.... :-))

  •   Пiдписатися на новi
  •   Пiдписатися на новi


Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.