bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз


+ Пiдписатися

Румунською мовою говорить кожен 300-й українець    

Автор Статті – Євген Фролов

Відеорепортаж:

Автор ідеї, репортер: Лілія Ткаченко

Оператор: Анастасія Червонна

Одні Карпатські гори, одна православна віра, століття спільної історії – все це об'єднує українців і румунів. Ми дуже різні, і водночас – дуже схожі. Якщо добре прислухатись до румунських народних пісень, можна почути знайомі українцям мотиви. А діти у румунській школі, до якої ми завітали, кажуть своєю рідною мовою: «Ми любимо Україну».

Школа, про яку йдеться, – це гімназія №6 у Чернівцях. Якщо не придивлятися, тут все здається таким самим, як і в будь-якому іншому подібному навчальному закладі України. Але на стінах висить подвійна абетка - на одній половині українські літери, на другій - румунські. На полицях стоять книжки румунською мовою, часто на очі трапляється румунський прапор.

- Наш навчальний заклад відкритий у 1991 році, ми є ровесниками незалежної України, - каже директор гімназії №6 Іван Ігнат. – А всього в Чернівцях є 5 навчальних закладів з румунською мовою навчання. Тут також діє філія Львівського видавництва «Світ», яка займається перекладами навчальних підручників для румуномовних шкіл.

Пан директор розповідає про успіхи своїх учнів, про їх участь у обласних та всеукраїнських олімпіадах з різних шкільних предметів, а також про те, що вихованці гімназії №6 їздять на міжнародну олімпіаду з румунської мови і літератури.

За словами Івана Ігната, гімназія, як і румунська спільнота в Чернівцях в цілому, дбає про збереження унікальних народних традицій. Цьому, зокрема, слугують щорічні етнічні свята.

- В нас традиційно проводиться свято Мерцишор, це свято весни на початку березня, – каже директор гімназії. – А перед Різдвом приймаємо участь у новорічному фестивалі «Фло­ріле далбе». Це обласне свято, яке організовується під егідою місцевої влади і за ініціативи товариства румунської культури імені Міхая Емінеску.

Сьома за чисельністю національна спільнота

Вивчаючи життя румунської діаспори ми не дарма завітали до Чернівців. Тут, а точніше у Чернівецькій області, проживає 76% всіх румун України. Велика спільнота є також у Закарпатській області. Загалом в Україні, згідно даних перепису населення 2001 року, румунами себе називає 151 тисяча громадян. З них майже 80% живе у селах. Є понад 60-ти невеликих населених пунктів, де більшість населення є румунами.

Майже всі румуни (95%) володіють рідною мовою. Це означає, що в Україні румунською розмовляє кожен 300-тий громадянин. Це сьома за чисельністю національна спільнота у нашій державі.

Діаспора відчуває опору з боку історичної батьківщини. Діє посольство Румунії у Києві і консульства - в Одесі та Чернівцях. Ці офіційні представництва систематично підтримують культурні і освітні починання своїх земляків в Україні.

- Для румунів важливий такий зв'язок, не тільки з фінансової точки зору, а й з моральної, – каже Генеральний консул Румунії в Чернівцях Елеонора Молдован. – Ми намагаємося якомога більше  підтримувати будь-які проекти стосовно розвитку громад, підтримки ідентичності, розвитку культури.

Чернівці - не чуже місто для Румунії.

До 1941 року воно входило до складу цієї держави. Потім СРСР тиском і погрозами, але без бойових дій, відібрав у Румунії Північну Буковину з Чернівцями. Територія, на якій проживало чимало румун і молдаван опинилася під владою Москви. «Небажані елементи», тобто люди, які становили проблему для радянської влади на цих землях, були депортовані. У 29 ешелонах вивезли у північні райони Росії майже 26 тисяч людей. На те, щоб зібрати речі, людям давали лише кілька годин. Місцеві румуни дотепер згадують депортацію як страшну трагедію. Всі румуни, які в той час хотіли виїхати до Румунії були ростріляні на кордонах.


Культурна автономія у Чернівцях

Румуни в Україні користаються своєрідною культурною автономією. Здебільшого це стосується саме найчисельнішої спільноти в Чернівецькій області. Тут діють культурні центри, виходить румунською мовою 12 обласних газет. Найтиражніша з них «Zorile Bucovinei». Її редактор – Тома Микола. Ми зустрілися з ним.

- Наступного року будемо святкувати 75 ювілей з дня виходу першого номера, – каже пан Тома. – В Україні немає національної газети такого віку. За ці роки редакція підготувала 14 752 випусків.

Його колега, редактор творчого об'єднання програм румунською мовою телерадіокомпанії «Буковина» Леонід Парпауц перераховує скільки часу їм виділяють в ефірі щотижня. Немало. Лише на телебаченні - 2,5 години.

Пан Парпауц розуміє, яку важливу роботу для всієї румунської спільноти виконує він та його журналісти. Зокрема, збереження культури і традицій.

- Релігія і культура - стрижні, які тримають будь-який народ, – каже він.

Культурний центр, якому 150 років

Культурою і релігією опікуються і в Румунському Народному Домі в Чернівцях. Це культурний центр, який діє з кінця XІX. Але після Другої світової і до проголошення Україною незалежності він не працював. Зараз історичну споруду між собою ділять обласний апеляційний суд і румунське Товариство імені Міхая Емінеску.

На стінах тут висять світлини, на яких можна побачити чим живуть румуни в сучасній Україні. Поряд із фото бачимо таблички із цитатами румунською мовою та портрети письменників і видатних діячів Румунії.

- Наше товариство створено більше 150 років тому, воно називалося товариство румунської культури та літератури на Буковині, – каже голова товариства імені Міхая Емінеску – Василь Бику. – Зараз ми тут проводимо дуже багато виставок, презентацій книжок, відбувається багато подій, які стосуються культури нашого народу.

Пан Бику каже, що Буковина загалом і Чернівецька область зокрема – це гарний приклад того, як на одній території можуть мирно уживатися різні народи.

- Люди говорять різними мовами, але мають гарні стосунки між собою, поважають один одного, - каже він. - Якщо хтось говорить українською мовою, то місцевим румунам перекладач не потрібен, в той же час є багато українців, які розуміють нашу мову.

Румунська мова в університеті і храмі

Взаємній культурній інтеграції сприяють також викладачі Чернівецького Національного університету імені Юрія Федьковича. Тут діє кафедра румунської та класичної філології.

- В нашому університеті є кафедра румунської класичної філології, вона існувала весь час, з 1885 року, – каже Микола Косташ, екскурсовод історико-культурного центру університету. Викладання предметів, які стосуються румунської мови проводиться румунською, загальних предметів - української(ю) мовою.

Румунська мова також звучить і в храмах. Богослужіння нею в Україні можна почути у 106 православних церквах та монастирях. Серед них Церква Святого  Миколая у селищі Чудей. Настоятель храму – отець Миколай Попеску.

- Румуни тут, на Україні, можуть зберігати свою ідентичність, – каже священник. – В першу чергу завдячуючи своїй вірі. В кожному румунському поселенні є храм, де службу правлять румунською мовою. Це потужні культурні центри. Тут люди можуть відчути себе частиною великого народу.

________________________________________________

Author - Eugene Frolov

Video;

Idea and reporter: Lilia Tkachenko

Operator:  Anastasia Chervanna

Each of the 300-th Ukraininan speaks Romanian

Carpathian Mountains, the  Orthodox religion, one century of history — are all things which unit  Ukrainian and Romanian peopel. We are very different, and at the same time very similar. If you will listen to Romanian song with attention, you can find familiar Ukrainian motifs. A Romanian children in school, which we visited, said in  their mother tongue: "We love Ukraine

The school, which we talking about -ina gymnasium №6 in Chernivtsi. If you do not look closely, everything seems the same as in any other similar institution Ukraine. But on the walls there is a double alphabet - one half of the Ukrainian letters, the second - Romanian. There are books in Romanian on the shelves and it is Romanian flag which often happens on eyes.

Our school opened in 1991, we are peer of an independent Ukraine -  said the director of school №6 John Ignat. - And only in Chernivtsi there are 5 schools with Romanian language. It also has a branch of Lviv Publishers' Svit” "which deals with translations of educational books for Romanian schools.

Mr. Director,  told about the success of their students, their participation in regional and national competitions in various school subjects, and that students from  school №6 are attending and international Olympiad in the Romanian language and literature.

According to John Ignatius High School, as well as Romanian community in Chernivtsi concerned about the preservation of unique traditions  n general. About this, in particular, said The  Annual ethnic festivals.

- Traditionally, we have held Martisor festival, a celebration of spring in early March - said the director of the school. - A Berore Christmas we participate in the New Year festival "Florile Dalby." This regional festival, which is organized under the power of the local government and the initiative of the Romanian Society of Culture of Mihai Eminescu.

The seventh-largest by quantity national community

While we were studying the life of the Romanian diaspora we came to Chernivtsi. Here,in  Chernivtsi region, there are 76% of Romanians in Ukraine. The great community is also in the Transcarpathian region. In Ukraine, according to the 2001 census, 151 000 citizens call themselves Romanians. Of these, about 80% who live in rural areas. There are more than 60 small settlements where the majority population is Romanian.

Almost all Romanians (95%) have their own language. That means that  every  300-th citizen  speaks Romanian in  Ukraine. This is the seventh-largest national community in our country.

Diaspora feels resistance from their historic motherland. There is the  Embassy of Romania in Kiev and consulates - in Odessa and Chernivtsi. These representative offices systematically support cultural and educational endeavors of their countrymen in Ukraine.

- It is important for Romanians this connection , but not only financially, but morally also - said Consul General of Romania in Chernivtsi Eleanor Moldovan. - We try as much as possible to support any project of  the development of community  and support identity of culture.

Chernivtsi — is not a strange city in Romania.

By 1941, it was part of that state. Then Soviet  Union with pressure and threats, but without fighting, separated   Northern Bukovina Chernivtsi from Romania. The territory where a lot of Romanians and Moldovans liived, was under Moscow. "Undesirable elements", the people who were a problem for Soviet power in this region, were deported. Almost 26 thousand people taken  by the 29 echelons tothe northern regions of. In fact, to pack up, people were given only a few hours. Local Romanians still remember the deportation as a terrible tragedy. All Romanians, who at the time wanted to go to Romania were killed at the borders.

Cultural autonomy in Chernivtsi

Romanians in Ukraine enjoyed a cultural autonomy. Mostly it is concern the largest community in the Chernivtsi region. There are cultural centers, include 12 Romanian regional newspapers. Thebiggest edition have has "Zorile Bucovinei" newspaper.  The main editor is Tom Nichola. We met with him.

- Next year will celebrate the 75th anniversary of the release of the first issue - said Mr. Thomas. - In Ukraine there is no national newspaper of this age. Over the years, we produced 14 752 version releases.

His colleague, editor of creative association programs Romanian Radio Company "Bucovina" Leonid Parpauts listed how long they emit into the air each week. A lot. Only on TV - 2.5 hours.

Mr. Parpauts understand what an important job for the entire Romanian community he is doing and his journalists. In particular it is  the preservation of culture and traditions.

- Religion and Culture — are rods that hold all the people, - he said.

The cultural center, with150 years history

About culture and religion people take care in the Romanian People's House in Chernivtsi. This cultural center, which operates from the end of the nineteenth century. But after World War II and before the Ukraine's independence proclamation, it did not work. Now, the historic building is divided between a Regional Court of Appeal and the Romanian Society of Mihai Eminescu.

On the walls, there are pictures , where you can see how  Romanians living in modern Ukraine. Along with the photos, we can see signs of citations in Romanian and portraits of writers and prominent figures in Romania.

- Our company founded over 150 years ago, it was called the Society of Romanian culture and literature in Bukovina, - said head of Society of Mihai Eminescu - Basil Bull. - Now here we conducting a lot of exhibitions, presentations, books, there are many events related to the culture of our people.

Mr. Bull said that  Bukovina Chernivtsi region in general and in particular - is a good example of how on one territory  can peacefully coexist different people.

- People speak different languages, but have a good relationship with each other, respect each other, - he said. - If someone speaks Ukrainian language, local Romanians do not need a translator at the same time there are many Ukrainian who can understand our language.

Romanian language at the university and church

Also teachers of  Chernivtsi University contributed to Mutual cultural integration .There is  the Department of Classics and Romanian.

- In our university, it  is the Department of the Romanian classical philology, it existed all the time since 1885 — said  Nikolay Kostash, guide of the historical and cultural center of the university. Teaching subjects which related to Romanian language is in Romanian, and common objects — in Ukrainian language.

Also, Romanian language sounds in the temples. The service in Romanian in Ukraine can be found in 106 Orthodox churches and monasteries. Among them, the Church of St. Nicholas in the village Chudey.

The pastor of the church -The Father Nicholas Popescu.

- Romanians in Ukraine, can retain their identity - said the priest. - First of all, thanks to their faith.In each Romanian village is the church where the service is ruled in  Romanian language. This is powerful cultural centers. Here people can feel part of a great nation.

Коментарі

Просто Артур   3295 днів тому   #  

нічого не маю проти румунів, дуже подобається їхня культура, вивчаю мову, але в тексті є погрішність, власне стосовно того шо радянська влада забрала Чернівці і Буковину від Румунії, а вони не так само зробили? ми були у складі Австро-Угорщини, потім злука з Україною і зразу окупація румунськими військами, якщо по тривалості то ми довго були землею Молдови, потім Турція, потім Австрія, Автро-Угорщина...
уривок з історії: 11 листопада 1918 р. румунське військо окупувало Чернівці, а 28.11.1918 р. румунський Генеральний конгрес Буковини проголосив приєднання Буковини і Чернівців до Румунії.

  •   Пiдписатися на новi
Микола Максимович   3294 дні тому   #  

Події в Буковині та і у нас у південній Бесарабії в цілком однакові в часи коли наші предки були громодянами Румунії. Завдяки цьому у нас не було голодомору що існував в радянськіх землях в той час. У нас не було громодянської війни. І все це завдяки европейскості румунів.

  •   Пiдписатися на новi
Микола Максимович   3294 дні тому   #  

знання багато мов розвиває людину і робить її справжньою щирою людиною . . .

  •   Пiдписатися на новi
Гектор Моралес   3293 дні тому   #  

Просто Артур - вы повторяете тезисы Совка, Румыны Буковины у себя дома, не Может "румунське військо окупувать" Румын ! С такими идеями ВеликоУкров нам с Вами не по пути...а в таком случае не видать вам Европы...Убей в себе Совок и Шовинизм, не переписываете исорию як Кацапы...

  •   Пiдписатися на новi
  •   Пiдписатися на новi


Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.