bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Конкурс грантів «Безпечна громада – спільний інтерес, спільна відповідальність»
27.07.2017

Програмна ініціатива «Права людини та правосуддя» разом з програмною ініціативою «Громадське здоров’я» Міжнародного фонду «Відродження» оголошує конкурс «Безпечна громада – спільний інтерес, спільна відповідальність». Дедлайн - 5 вересня 2017 р.

Більше грантів у розділі Гранти.

Цей конкурс складається з двох лотів, з яких:

Лот  №1 орієнтований на громади, які не мають попереднього досвіду побудови партнерства та розвитку спільних ініціатив заради безпечного середовища в громаді.

Лот №2 орієнтований на громади, які мають досвід побудови партнерства різних зацікавлених сторін заради вирішення безпекових питань громади та до яких застосовуватимуться додаткові інструменти оцінки готовності громади до реалізації запропонованої ініціативи. 

1. Мета конкурсу

Підтримати формування сталих зв’язків на рівні територіальних громад, що сприяють впровадженню підзвітності поліції, залученості громади до виявлення та вирішення проблем безпеки у громаді, встановленню  та підтриманню правопорядку, забезпечують попередження злочинності, розвивають безпечне середовище в громаді на основі діалогу різних зацікавлених учасників на рівні громади.

2. Пріоритети та завдання конкурсу

 • залучення місцевих громад до забезпечення правопорядку та безпеки; 
 • побудова сталої взаємодії між різними зацікавленими сторонами у громадах на принципах інклюзивності різних груп;  
 • формування практик виявлення місцевих проблем у сфері безпеки шляхом залучення активних членів місцевих територіальних громад та спільна розробка моделей взаємодії між різними учасниками для створення безпечного середовища; 
 • розробка та сприяння реалізації програм забезпечення безпеки і правопорядку на рівні місцевих громад на основі виявлених потреб громади у безпеці; 
 • створення у співпраці із органами місцевого самоврядування структур (площадок/платформ), що у взаємодії з поліцією та іншими зацікавленими стронами проводять активну освітню, просвітницьку  діяльність, спрямовану на попередження злочинності, посилення правопорядку та місцевої безпеки; 
 • формування практики підзвітності територіальним громадам діяльності поліції на місцях. 

3. Учасники конкурсу

Для Лоту 1 і 2:

 До участі у конкурсі запрошуються: неприбуткові організації, зокрема благодійні організації, громадські об’єднання (в тому числі громадські організації та спілки), які:

 • мають статус неприбуткової чи благодійної організації та офіційно зареєстровані в Україні;
 • мають досвід активної роботи у сфері захисту прав людини, моніторингу роботи державних та/або муніципальних органів, розвитку спроможності громади (або такий досвід мають ключові партнери поданої проектної пропозиції);
 • мають спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи фінансове звітування).

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вище формальним вимогам, не розглядатимуться. Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам та фізичним особам-підприємцям.

4. Вимоги до проектних пропозицій 

Для Лот 1 

 До участі у конкурсі приймаються проектні пропозиції, підготовлені відповідно до  визначених  цим оголошенням вимог, від організацій, які відповідають вищезазначеним вимогам. Перевага надаватиметься проектним пропозиціям, котрі відповідають одному чи декільком з наведених нижче критеріїв:

 • пропонують інноваційні підходи до налагодження співпраці між територіальною громадою та поліцією;
 • мають чітке бачення можливих шляхів такої співпраці, конкретні механізми взаємодії та продуманий план реалізації;
 • враховують місцевий контекст та особливості обраної територіальної громади;
 • мають підтверджені домовленості по спільній роботі з органами місцевого самоврядування, Національною поліцією, Міністерством внутрішніх справ;

Проектні пропозиції подаються  за формою, визначеною у розділі «Порядок подання проектних пропозицій» для Лот1 цього оголошення, у  терміни, визначені цим оголошенням. Проектні пропозиції буде перевірено на відповідність формальним вимогам конкурсу й ті, що відповідатимуть вимогам, буде передано на розгляд конкурсної комісії.

Для Лот 2

Подаються концепції проектних пропозицій за наступною структурою:

 • загальна інформація про громаду
 • основні цілі концепції та попередні заходи для досягнення цілей
 • партнери та досвід співпраці між ними
 • Очікувані результати (короткострокові та довгострокові)

Концепції подаються у довільній формі, обсягом не більше 3 сторінок А4.

Разом з поданням концепції організації заповнюють оціночну форму. 

Заповнена форма буде верифікована шляхом залучення спеціальних оцінників, які додатково комуні куватимуть з організацією та її партнерами.

За результатами роботи оцінників обраним організаціям буде запропоновано подати повні проектні пропозиції. Переможці будуть визначені за результатами оцінки проектних пропозицій.

5. Бюджет та дозволені витрати

Для Лот 1

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для виконання проектної діяльності відповідно до Грантової угоди;
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну», й ефективності витрат;
 • коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Кошти, надані в межах конкурсу, може бути використано винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів і послуг, необхідних для виконання проектної діяльності;
 • закупівлі консультаційних та/або інформаційних послуг (в разі їх необхідності для досягнення проектних цілей);
 • оренди, харчування й інших послуг, пов’язаних із проектними заходами;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • послуг зв’язку;
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних витрат (окрім міжнародних відряджень)

Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • створенням та реєстрацією організації;
 • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
 • політичною діяльністю;
 • релігійною пропагандою;
 • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
 • проектами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
 • будівництвом або ремонтними роботами;
 • закупівлею транспортних засобів та/ чи предметів розкоші та відповідних послуг;
 • придбанням товарів для розповсюдження у вигляді гуманітарної допомоги, подарунків.

 Для Лот 2

Організації разом з концепцією проектної пропозиції подають орієнтовний загальний бюджет, без деталізації.

6. Обсяги фінансування та терміни виконання

 Для Лот 1

Максимальний розмір гранту становить 370 000 грн. Максимальний термін реалізації проекту –12 місяців. Наявність власного внеску від організації-виконавця або з інших джерел буде врахована та стане перевагою для апліката. Цей внесок може бути зроблений як у фінансовій, так і в нефінансовій формі (наприклад, оплата праці персоналу організації, надання свого офісу чи обладнання для виконання завдань проекту, тощо). Організація  повинна буде надати звіт по власному внеску разом із іншими звітами про використання коштів гранту.

 Для Лот 2

Максимальний розмір гранту становить 700 000 грн. Максимальний термін реалізації проекту –12 місяців. Наявність власного внеску від організації-виконавця або з інших джерел буде врахована та стане перевагою для апліката. Цей внесок може бути зроблений як у фінансовій, так і в нефінансовій формі (наприклад, оплата праці персоналу організації, надання свого офісу чи обладнання для виконання завдань проекту, тощо). 

7. Порядок подання проектних пропозицій

Для Лот 1

Проектні пропозиції слід подавати українською мовою згідно з вимогами оголошення та аплікаційної форми. До аплікаційної форми слід додати декілька обов’язкових документів, а саме:

 • копію свідоцтва про реєстрацію організації; 
 • резюме усіх осіб, залучених до виконання проекту, із досвідом, який відповідає сфері проектної діяльності; 
 • лист-підтвердження від органів місцевого самоврядування та від регіональних представництв національної поліції щодо їх участі у реалізації проекту (який зазначатиме, зокрема, їхній запланований внесок в реалізацію проекту). 

Аплікаційна форма подається в електронному вигляді на сайт: https://contests.irf.ua/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cHM6Ly9jb250ZXN0cy5pcmYudWEv. На самій аплікаційній формі обов’язково необхідно прописати назву конкурсу “Безпечна громада – спільний інтерес, спільна відповідальність”. Аплікаційну форму в паперовому вигляді (оригінал) в двох екземплярах потрібно буде подати після затвердження вашої заявки Експертною радою на адресу Міжнародний фонд «Відродження» - програмна ініціатива «Права людини і правосуддя», вул. Січових стрільців 46, м. Київ, 04053.

Для Лот 2

Концепції проектних пропозицій подаються українською мовою та надсилаються електронною поштою на адресу: [email protected],у темі листа вказати назву конкурсу “Безпечна громада – спільний інтерес, спільна відповідальність Лот2”.

Останній термін подання аплікаційної форми проекту – 17:00, 5 вересня 2017 р.

Джерело

Контакти

 • Програмна ініціатива «Права людини та правосуддя»
 • [email protected]

Коментарі

Вячеслав Горобець   2489 днів тому   #  

Цікава інформація - фонд "Відродження" надає гранти на підвищення безпеки в громадах: Ціль - Підтримати формування сталих зв’язків на рівні територіальних громад, що сприяють впровадженню підзвітності поліції, залученості громади до виявлення та вирішення проблем безпеки у громаді, встановленню та підтриманню правопорядку, забезпечують попередження злочинності, розвивають безпечне середовище в громаді на основі діалогу різних зацікавлених учасників на рівні громади.

У вас є ідеї і пропозиції? :) В мене є, бо я ще 2 роки тому розробив концепцію служби локальної безпеки та допомоги. Чекаю нагоди, щоб розпочати впроваджувати її в своєму селі.

А тут і міжнародні донори усвідомили наявність проблеми, про яку всі кажуть, но ніхто нічого не робить. :)

Ціль цих грантів не в тому, щоб вирішити проблему в певному селі, бо ти 370 тис. грн ні на що не вистачить.

Я думаю, що ціль - зібрати ідеї, як вирішувати проблеми локальної безпеки в малих населених пунктах в країнах, де йде руйнація правоохоронних органів. І це дуже смішні гроші для такої роботи, навіть "колективного розуму грантоїдів". :)

Але питання навіть не в тому, що міжнародні донори вже занепокоїлись цим питанням. 370-500 тис грн. - це гроші, які може виділити майже КОЖНЕ село, а тим паче - об'єднана громада. Але ніхто над цим не замислюється!

Подивіться на вимоги, це фактично детально пророблений бізнес-план! Проблема в тому, що наші керманичі не в змозі такий документ навіть зрозуміти...
----
Перевага надаватиметься проектним пропозиціям, котрі відповідають одному чи декільком з наведених нижче критеріїв:
пропонують інноваційні підходи до налагодження співпраці між територіальною громадою та поліцією;
мають чітке бачення можливих шляхів такої співпраці, конкретні механізми взаємодії та продуманий план реалізації;
враховують місцевий контекст та особливості обраної територіальної громади;
мають підтверджені домовленості по спільній роботі з органами місцевого самоврядування, Національною поліцією, Міністерством внутрішніх справ;
----
$15000 за детальний план (і реалізацію з довготривалим ефектом) громадської безпеки в населеному пункті!!! :)

Якщо українці готові змагатися за такі грощі міжнародних донорів, цікаво, чому вони не працюють в цьому напрямку з місцевою владою, де в рази більші бюджети використовуються без будь-яких бізнес-планів...?

 •   Пiдписатися на новi
Ігор Алексєєв   2488 днів тому   #  

Вам вдалося впровадити свою концепцію локальної служби безпеки та допомоги?
Була би чудова гісторія успіху на ГУРТі :-)

 •   Пiдписатися на новi
Вячеслав Горобець   2488 днів тому   #  

Зробили тільки единий тестовий крок: "соціальне таксі" - але не пішло, не було пітримки місцевого самоврядування. Зараз робимо об'єднану громаду - буду робити це у своєму селі.

Кому цікаво - такий проект починається зі створення єдиної диспетчерської сліжби, такой собі "локальної 911".

У будь якому випадку за $15000 нічого не зробиш. Треба в 5 разів більше. З яких міркувань фонди виходять з такими бюджетами - не зрозуміло. Может ми тут зовсім для них виглядяємо папуасами, які готові працювати за їжу...
Але ж ми у СОТ та купуємо обладнання по цінам навіть вищим за світові. Нехай порявняють вартість автівок тут в у Штатах :)

 •   Пiдписатися на новi
 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.