bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Підтримка громадянського суспільства та цивільного населення України в умовах війни

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ США

ПОСОЛЬСТВО США, КИЇВ

Оголошення конкурсу

Назва конкурсу: Підтримка громадянського суспільства та цивільного населення України в умовах війни

Номер оголошення: PAS-Ukraine-FY22-09 

Кінцевий термін подачі заявок: 16 червня, 2022

Номер CFDA: 19.900

Загальна доступна сума: $2,000,000

 

А. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

Посольство США в Україні / Європейське бюро Державного департаменту США оголошує грантовий конкурс для  підтримки розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до прийняття рішень в Україні. Для участі у конкурсі дотримуйтеся подальших інструкцій.  

Пріоритетний регіон: Україна

 

Цілі програми:

Посольство США в Україні оголошує конкурс проектів від українських недержавних громадських організацій спрямованих на підтримку розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до прийняття рішень в Україні. Грантовий конкурс має на меті профінансувати досвідчені, а також новостворені організації у їх роботі з підтримки діяльності громадських організацій, які постраждали від війни, а також цивільного населення України, що опинилося у скрутному становищі. Посольство США вітає проектні заявки з усіх регіонів України. Разом з тим пріоритет надаватиметься громадським організаціям, які працюють в тих регіонах, що були під тимчасовою окупацією, або змушені були переїхати в інші регіони через російську окупацію, чи залишаються на окупованих територіях. 

Приклади успішних проектів можуть містити наступні компоненти, але не обмежуватися лише ними: 

Для отримання фінансування в рамках даного тематичного конкурсу проектні заходи мають підпадати під наступні напрямки діяльності: 

Створення та підтримка існуючих мереж громадянських організацій по всій Україні;

Надання інституційної підтримки малим та середнім організаціям;

Збір та документування скоєних військових злочинів на території України;

Надання допомоги жертвам сексуального насильства в регіонах, що перебували під російською окупацією;

Проведення навчання з працевлаштування в тих сферах, де бракує робочої сили; 

Створення умов для безпечної роботи неурядових організацій та особистої безпеки громадських активістів;

Надання послуг постраждалому населенню (прихисток та надання юридичних консультацій ВПО, перевезення людей в більш безпечні регіони в середині України, підтримка уразливих груп, допомога людям з інвалідністю, робота з дітьми, а також психологічна допомога);

Сприяння волонтерській діяльності та налагодження партнерства в країні з метою збору коштів для потреб України.

Інші інноваційні підходи до вирішення мети конкурсу також будуть прийматися до розгляду.

Відділ преси, освіти та культури наполегливо радить включити у проект використання нових комунікаційних технологій та інструментів, а також чітко визначити цільову аудиторію проекту.

Проектні заявки мають містити окреслену цільову аудиторію проекту, реальну та досяжну мету, план аналізу результативності проекту, поетапний план реалізації проекту та обґрунтовані розрахунки видатків. Відділ преси, освіти та культури підтримує налагодження співпраці між різними учасниками з вирішення проблеми тематики проекту та надаватиме перевагу тим проектам, де запланована співпраця приватних та державних органів, а також буде передбачено існування проекту після закінчення гранту

Десять відсотків (10%) суми гранту може бути використано для покриття адміністративних видатків організації на період реалізації проекту.

 

Учасники проекту  та цільова аудиторія:

Українські громадські активісти та ініціативні групи; правозахисники; представники вразливих груп населення (включаючи, але не обмежуючись жінками, ЛГБТ, людьми з інвалідністю, етнічні та релігійні групи меншин, ВПО); представники державних органів влади. 

 

B. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДАННЯ ГРАНТУ ВІД ФЕДЕРАЛЬНОГО УРЯДУ

Тривалість проекту: 5-12 місяців

Кількість грантів: до 20 залежно від якості поданих заявок 

Сума гранту: від мін. 50 000 до макс. 250 000 доларів США

Загальне доступне фінансування: 2,000 000 дол. США

Тип фінансування: FY22/23 AEECA 

Очікувана дата початку програми: 1 серпня 2022 року

 

Оголошення цього конкурсу не зобов’язує уряд США його профінансувати. 

Тип фінансового інструменту: грант або винагорода з фіксованою сумою.

Тривалість проекту: проекти повинні бути завершені продовж 12 місяців, або раніше.  

 

С. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕ, ХТО МОЖЕ БУТИ УЧАСНИКОМ КОНКУРСУ:

1. Кандидати, які можуть претендувати на отримання фінансування: українські неприбуткові та недержавні організації, включаючи дослідницькі центри (зі статусом неприбуткових організацій).

2. Співфінансування: співфінансування не вимагається. 

3. Інші вимоги до участі в конкурсі:

Для отримання фінансування організація повинна мати унікальний ідентифікаційний номер організації DUNS від Dun & Bradstreet, а також мати активну реєстрацію на сайті www.SAM.gov. Дивіться частину D.3 для того, щоб дізнатись як зареєструватися в даних системах. Якщо проект подається від особи, а не організації, реєстрація в DUNS та SAM не потрібна. 

До розгляду приймається лише одна проектна заявка від організації. Якщо організація подасть декілька проектних пропозицій, жодна з них не буде приймати участь у конкурсі. 

 

D. ПРОЕКТНА ЗАЯВКА ТА СПОСІБ ЇЇ ПОДАЧІ

1. Адреса, за якою можна отримати пакет документів для подачі проектної заявки

Форми, які потрібно заповнити для участі в конкурсі, можна завантажити за посиланнями:

2. Складові частини та спосіб подачі пакету документів на грант 

Просимо уважно дотримуватись усіх наведених нижче інструкцій. Проектні заявки, які не відповідають вимогам цього конкурсу, не будуть розглядатися.

Складові частини проектної заявки 

Дотримуйтеся наступних вимог:

Проектна заявка відповідає цілям та завдання цього конкурсу

Усі документи подані англійською мовою (учасники конкурсу можуть також на додачу до англійської заявки подати проектну заявку українською мовою)

Усі видатки вказані в доларах США 

Пронумеровано усі сторінки

Аркуші паперу у форматі А4

Форматування Microsoft Word документів: одиничний відступ між рядками, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 12.  

 

Для участі в конкурсі обов’язково слід подати наступні документи:

1. Обов’язкові форми для заповнення:

SF-424 (Заява організації на отримання федерального гранту)

SF-424A (Інформація про кошторис для програм не пов’язаних з будівництвом)

SF-424B (Заповнюється лише у випадку, якщо організація не зареєстрована в системі SAM.gov)

 

2. Стислий опис проекту: окрема сторінка, на якій вказано повна назва організації, ПІП голови організації, дата подачі заявки на участь в конкурсі, назва проекту, тривалість проекту (очікуваний початок та кінець проекту), коротко описана мета проекту. 

 

3. Проектна заявка (максимум 3 сторінки): проектна заявка має містити необхідну кількість інформації, щоб навіть ті, хто не знайомий з тематикою проекту, зміг зрозуміти його суть. Фонд сприяння демократії пропонує до заповнення форму проектної заявки. Ви також можете заповнити проектну заявку у довільній формі, але вона має включати наступні компоненти:  

 Стислий опис проекту. Короткий виклад запропонованого проекту, включно з цілями проекту та очікуваними результатами.

 Інформація про організацію. Опис попередньої та поточної діяльності організації, який демонструє здатність реалізувати проект, включно з інформацією про всі попередні гранти від Посольства США та / або інших урядових установ США. 

 Постановка проблеми. Чіткий, короткий та обґрунтований виклад проблеми, яка потребує вирішення, та навіщо потрібен запропонований проект. 

 Цілі та завдання проекту. "Цілі" пояснюють чого хоче досягти заявник. «Завдання» стосуються проміжних досягнень на шляху до цілей. Вони повинні бути досяжними та вимірюваними.

 Програмна діяльність. Опишіть програмну діяльність та те, як вона допоможе досягнути поставлених цілей.

 Методи та дизайн програми. Опишіть як працюватиме проект для вирішення заявленої проблеми та досягнення мети. По можливості надайте логічну модель.

 Календар заходів. Надайте графік виконання проектних заходів. Зазначте дату, час та місце проведення запланованих заходів та подій.

 Основний персонал: Імена, посади, роль в проекті та досвід / кваліфікація основного персоналу залученого до проекту. Вкажіть, яку частину їх робочого часу буде затрачено на реалізацію даного проекту. 

 Партнери. Вкажіть назви та внесок ключових партнерських організацій.

 План моніторингу та оцінки програми. Це важливий компонент усіх успішних проектних заявок. Зазначте, як здійснюватиметься моніторинг виконання проекту, аби переконатись в тому, що всі заходи відбуватимуться вчасно, а також, яким чином буде здійснюватися оцінка програми на відповідність цілям проекту.

 Фінансування проекту після закінчення дії гранту. Бачення організації того, яким чином проект буде продовжуватися після закінчення тривалості гранту або наявність гарантій продовження фінансування з інших джерел (якщо такі наявні). 

 

4. Обґрунтування видатків бюджету: Після заповнення форми кошторису SF-424A (див. вище) надайте окремий опис кожної з бюджетних підстатей. Див. розділ H. Інша інформація: Вимоги щодо подання бюджету наведений нижче для отримання додаткової інформації.

 

5. Додатки:

 Резюме основного персоналу, який бере участь в реалізації проекту (макс. 1 сторінка на людину)

 Листи підтримки від партнерів, в яких детально вказано їх роль та участь у проекті

 Якщо організація має домовленості щодо NICRA та включає видатки на NICRA у кошторис, то обов’язково долучіть PDF файл з останніми домовленостями по NICRA. 

 Офіційні листи-дозволи, якщо вимагаються для проведення програмних заходів.  

 

1. Реєстрація в системі SAM.gov 

Обов’язкова реєстрація:

Будь-який заявник, внесений до списку виключених організацій EPLS в Системі управліннями грантами (SAM), не має права подавати заявку на отримання фінансування відповідно до вказівок ОMB на 2 CFR 180, що реалізують виконавчі розпорядження 12549 (3 CFR, 1986 Comp., cт. 189) та 12689 (3 CFR, 1989 Comp., P. 235), “Заборона та призупинення фінансування”. Крім того, жодна організація, внесена до списку EPLS, не може брати участь у будь-яких заходах, передбачених грантом. Всі заявники мають перевірити себе в EPLS та SAM, аби переконатись, що жоден суб'єкт, який не відповідає вимогам, не залучений до проекту. 

Усі організації, які подають заявку на отримання федеральної фінансової допомоги, повинні мати номер Dun & Bradstreet (DUNS) перед поданням заявки, номер CCR (NCAGE) та реєстрацію в SAM, яка має бути активна до того, як буде затверджено грант.  

Крок 1: Подайте заявку на отримання номеру DUNS та номер NCAGE (їх можна заповнити одночасно).

Заявка на отримання DUNS. Організації повинні мати номер універсальної системи нумерації даних (DUNS) від Dun & Bradstreet. Якщо у вашої організації його ще немає, ви можете отримати його за телефоном  1-866-705-5711 або на сайті http://fedgov.dnb.com/webform

Заявка на отримання NCAGE: https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx  

Інструкція щодо процесу подання заявки NCAGE: https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/Docs/US%20Instructions%20for%20NSPA%20NCAGE.pdf  

Щоб отримати допомогу з оформлення NCAGE перебуваючи у США, телефонуйте за номером 1-888-227-2423.

По допомогу щодо NCAGE з інших країн, телефонуйте 1-269-961-7766.

Електронна адреса [email protected]l, якщо у вас виникли будь-які проблеми з отриманням коду NCAGE.

Крок 2: Після отримання коду NCAGE, продовжіть реєстрацію в SAM.GOV на сайті: https://www.sam.gov. Реєстрація SAM повинна оновлюватися щороку.

2. Кінцева дата та час подачі заявок на грант

Увесь пакет документів має надійти не пізніше 16 червня 2022 р., 23:59 GMT.

3. Обмеження щодо використання коштів гранту

Кошти гранту можуть бути використані виключно на українських громадян на території України. Видатки з грантових коштів не можуть здійснюватися у політичних цілях, а також суперечити офіційній позиції Державного департаменту. 

4. Додаткові вимоги до подачі проектного пакету документів 

Усі документи слід надіслати електронною поштою на [email protected]

 

E. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЦЕДУРУ РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТНИХ ЗАЯВОК

1. Критерій 

Кожна заявка буде розглянута, беручи до уваги наступні критерії відбору: 

Якість та реальність втілення ідеї проекту: Ідея проекту добре розроблена і надана детальна інформація щодо того, як виконуватиметься проект. Опис проекту містить реальні часові рамки реалізації. 

Організаційна спроможність та перелік попередніх грантів: Організація має досвід у зазначеній сфері та має механізм внутрішнього контролю для управління грантовими коштами. Це означає мати систему фінансового управління та банківський рахунок.

Поетапний план реалізації програми / Здатність досягнути поставлених цілей: Цілі та завдання проекту чітко окреслені, а обрані підходи у реалізації програми найкраще допоможуть досягнути очікуваних результатів. 

Кошторис: Кошторис детально розписаний. Витрати є обґрунтованими і відповідають запропонованій діяльності та очікуваним результатам. Бюджет реалістичний і враховує всі необхідні витрати для реалізації запропонованих заходів.

План моніторингу та оцінки успішності реалізації проекту: Учасник конкурсу демонструє здатність оцінити успіх програми відповідно до ключових показників та описав проміжні етапи у досягненні кінцевої мети проекту. Проектна заявка містить інформацію щодо показників результативності та успішності проекту і описує, яким чином вони будуть вимірюватися. 

Довготривалість результатів проекту: Результати проектних заходів матимуть довготривалий ефект (після закінчення гранту). 

2. Процес відбору поданих проектних заявок

Грантова комісія проведе оцінку усіх поданих проектних заявок, які відповідали вищезазначеним критеріям.

3. Федеральна інформаційна система про ефективність та доброчесність грантоотримувачів (FAPIIS)

Будь-який грант виданий в рамках оголошеного конкурсу, якщо федеральне агентство передбачає, що загальна федеральна частка буде більшою за спрощений поріг придбання будь-якого федерального гранту впродовж виконання проекту (див. §200.88 Спрощений поріг придбання), слід інформувати заявників про наступне:

i. Про те, що Федеральне агентство з присудження грантів перед тим, як остаточно затвердити грант із загальною сумою частки, що сплачується за рахунок уряду та перевищує спрощений поріг придбання, зобов'язане перевірити та взяти до розгляду будь-яку інформацію про заявника, яка знаходиться у системі доброчесності та ефективності, доступній через SAM (на даний час FAPIIS) (див. 41 USC 2313);

ii. Що заявник, за власним бажанням, може переглядати інформацію в цій системі доступній через SAM, та надавати пояснення щодо будь-яких даних (пов’язаних з відгуками про реалізацію попередніх проектів) внесених до системи іншими федеральними агентствами; 

iii. Що Федеральне агентство з присудження грантів буде розглядати будь-які коментарі заявника, на додаток до іншої інформації в FAPIIS, при винесенні остаточного рішення щодо доброчесності заявника, ділову етику та успішність у реалізації попередніх проектів та оцінюючи потенційні ризики реалізації проекту відповідно до §200.206 Оцінка ризиків при фінансуванні учасників грантового конкурсу  Федеральним агентства з питань присудження грантів.

F. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АДМІНІСТРУВАННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ ВИНАГОРОДИ

1. Грантова угода

Грантовий офіцер оформляє, підписує та адмініструє грантову угоду. Грантова угода – це офіційний документи, який буде наданий грантоотримувачу для ознайомлення та електронного підпису (грантоотримувач роздруковує отриману грантову угоду, підписує її та у відсканованій формі повертає грантовому офіцеру).  Організація може почати витрачати кошти гранту лише в день початку проекту (зазначений у грантовій угоді). 

Обрання проекту для фінансування в рамках даного конкурсу не означає, що Державний департамент зобов’язаний покривати будь-які інші видатки в майбутньому. Рішення щодо продовження грантової угоди з метою збільшення фінансування чи продовження тривалості проекту здійснюється виключно на розсуд Державного департаменту. 

Опублікування цього оголошення про конкурс не зобов'язує уряд США виділяти фінансування, а також компенсувати витрати понесені під час підготовки та подачі проектної заявки. Крім того, уряд США залишає за собою право відхилити будь-які, або всі отримані проектні пропозиції.

Спосіб переказу коштів:

Усі виплати грантових коштів будуть здійснюватися частинами/траншами один раз на  квартал. Перший транш буде здійснено на початку проекту. Подальші перекази будуть здійснюватися після отримання проміжного звіту від грантоотримувача. Усі перекази здійснюватимуться у місцевій валюті еквівалент суми в доларах США. 

Вимоги до адміністрування та відповідність національній політиці США 

Перед подачею заявки організації  повинні переглянути усі вимоги, які стосуються даного гранту, аби пересвідчитися, що вони зможуть їх дотримуватися. 

До них належать:

2 2 CFR 25 - UNIVERSAL IDENTIFIER AND SYSTEM FOR AWARD MANAGEMENT

2 CFR 170 - REPORTING SUBAWARD AND EXECUTIVE COMPENSATION INFORMATION

2 CFR 175 - AWARD TERM FOR TRAFFICKING IN PERSONS

2 CFR 182 - GOVERNMENTWIDE REQUIREMENTS FOR DRUG-FREE WORKPLACE (FINANCIAL ASSISTANCE)

2 CFR 183 - NEVER CONTRACT WITH THE ENEMY

2 CFR 600 – DEPARTMENT OF STATE REQUIREMENTS

2U.S. DEPARTMENT OF STATE STANDARD TERMS AND CONDITIONS

 

Відповідно до розпоряджень Офісу з управління та бюджетування, розміщених в 2 CFR  частина 200, усіх чинних федеральних законів та відповідних виконавчих розпоряджень, Державний департамент США розгляне та прийме рішення щодо фінансування проектів поданих на даний конкурс, беручи до уваги умови кожної програми, з урахуванням наступного – ПРИМІТКА:

Меморандум Президента від 2 вересня 2020 року під назвою «Меморандум про перегляд фінансування держав та місцевих органів влади, які підтримують анархію, насильство та нанесення шкоди американським містам»; 

Розпорядження про боротьбу з расовими та статевими стереотипами (E.O. 13950);

Розпорядження про охорону американських пам’яток, меморіалів і пам’ятників та боротьбу з нещодавніми проявами кримінальних правопорушень (E.O. 13933); 

Guidance for Grants and Agreements in Title 2 of the Code of Federal Regulations (Вказівки щодо грантів та угод в частині 2 Кодексу федеральних правил) (2 CFR), оновлений у Федеральному реєстрі 85 FR 49506 від 13 серпня 2020 року, зокрема щодо:

     o Відбору грантоотримувачів, які мають найкращі шанси на досягнення поставлених результатів, виходячи з цілей програми шляхом об'єктивного процесу оцінки заявок поданих на отримання федерального гранту (2 CFR, частина 200.205),

     o Заборона купівлі певних послуг/обладнання телекомунікації та відеоспостереження відповідно до розділу 889 Закону про національну оборону від 2019 р. (Публікація L. № 115—232) (2 CFR, частина 200.216),

     o Підтримка свободи слова та свободи віросповідання згідно з Підтримкою свободи слова та релігійної свободи (EO 13798) та Покращенням вільного доступу, прозорості та відповідальності в коледжах та університетах (EO 13864) (§§ 200.300, 200.303, 200.339 та 200.341 ),

    o Надання переваги, наскільки це дозволяє закон, тим, хто купує товари, вироби та матеріали, вироблені в США (2 CFR, частина 200.322), і

    o Припинення грантової угоди повністю, або частково, в тій частині, яка дозволяється законом, якщо грант більше не сприяє досягненню цілей програми, або пріоритетам агентства (2 CFR, частина 200.340).

 

2. Звітність

Вимоги до звітності: Грантоотримувачі змушені будуть подавати фінансові та описові звіти. У Грантовій угоді буде прописана частота подачі таких звітів.  

Аналіз даних про надання іноземної допомоги: відповідно до вимог Конгресу, Державний департамент повинен покращувати процес відслідковування та подачі даних щодо виданих грантів іноземним грантоотримувачам через систему Перегляду даних щодо наданої іноземної допомоги (FADR). FADR вимагає відстеження даних про іноземну фінансову допомогу у частині кошторису, планування, відшкодування фінансових зобов’язань та фактичного переказу коштів. Відібрані переможці конкурсу будуть зобов’язані надавати інформацію та витрачати кошти гранту у відповідності до елементів даних FADR, зазначених у Грантовій угоді. У випадках, коли існує більше ніж один елемент даних FADR, як правило, це програма чи напрямок та/або регіон чи країна, грантоотримувач повинен буде вести окрему бухгалтерську звітність.

G. КОНТАКТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНСТВА, ЩО ВИДАЄ ГРАНТ

Якщо у вас є питання щодо процесу подачі заявки на отримання гранту, звертайтесь за адресою: [email protected] 

 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Поради щодо обґрунтування бюджету

Заробітна плата персоналу та додаткові виплати: Вкажіть розмір гонорару, заробітної плати та об’єм додаткових виплат тимчасовому або постійному персоналу, який буде працювати у проекті, а також вкажіть відсоток робочого часу, який вони будуть витрачати на безпосередню роботу за проектом.

Відрядження: Вкажіть витрати на проїзд та добові для працівників проекту, консультантів, спікерів та учасників, або бенефіціарів. Якщо програма передбачає міжнародні відрядження, долучіть коротке обґрунтування такої поїздки. 

Обладнання: Вкажіть будь-яке обладнання, меблі чи інше особисте устаткування необхідне для виконання проекту, яке можна використовувати більше одного року (або термін служби якого перевищує тривалість проекту), і коштують щонайменше 5 000 доларів США за одну одиницю.

Витратні матеріали: Перелічіть та опишіть усі предмети та матеріали, включно з будь-якими комп’ютерними пристроями, необхідними для проекту. Якщо один предмет коштує більше 5 000 доларів США за одну одиницю, то внесіть його до бюджету в розділі «Обладнання».

Контракти: опишіть товари та послуги, які грантоотримувач планує придбати шляхом підписання контракту з надавачем послуг чи товарів. Також опишіть будь-які субгранти партнерам з неприбуткових організацій, які будуть допомагати реалізовувати проект. 

Інші прямі видатки: Опишіть інші видатки, які безпосередньо пов’язані з проектом, але не входять до інших категорій. Наприклад, витрати на доставку матеріалів та обладнання, або відповідні податки. Усі “Інші” або “Різні” витрати мають бути детально прописані та обґрунтовані.

Непрямі видатки: Це видатки, які не можна безпосередньо пов’язати з виконанням проекту (наприклад, загальновиробничі витрати необхідні для підтримки роботи організації). Якщо ваша організація має договірну ставку непрямих витрат (NICRA) і включає до бюджету витрати NICRA, долучіть копію останньої договору NICRA. Організації, які ніколи не мали NICRA, можуть закладати непрямі датки у розмірі 10% від загальної суми прямих видатків відповідно до 2 CFR 200.68.

"Співфінансування" стосується внеску організації, або іншої структури, окрім Посольства США. Воно також включає розрахунок внеску у вигляді роботи волонтерів та безоплатне надання місця для проведення заходів.

Алкогольні напої: Зверніть увагу, що кошти гранту не можна використовувати для придбання алкогольних напоїв.

*Просимо зауважити, що даний переклад не є офіційним. 

  • 20.05.2022    admin
  •  1
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 6  - Нi  

Коментарі

Валерій Макеєв   10 днів тому   #  

Сайт www.SAM.gov. не активний 16.06.2022. Не можливо пройти реєстрацію

  •   Пiдписатися на новi
  •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.