bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

UNDP оголошує конкурс грантів для надання правозахисної допомоги
12.04.2024

1. ВСТУП 

На третій рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну війна й надалі справляє серйозний вплив на життя людей, призводячи до руйнування об’єктів цивільної та критичної інфраструктури й засобів до існування, а також зумовлюючи значні гуманітарні потреби. Вона спричинила масштабну гуманітарну кризу та вимушене переміщення мільйонів людей, більшість із яких — жінки. Через дисбаланс сил у суспільстві війна посилила гендерні виклики, а саме: проблеми нерівності та дискримінації, вразливості, загострення гендерно зумовленого насильства, зокрема щодо жінок і дівчат. Гендерно зумовлене насильство, зокрема домашнє та сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, — це одна з головних загроз для безпеки жінок і їхніх прав. Протягом 2023 року кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства зросла на 25%. У 2023 році Національна поліція України отримала понад 291 000 повідомлень про домашнє насильство (порівняно з 244 000 повідомлень у 2022 р.). Сьогодні в Україні постає проблема браку та недостатньої доступності життєво важливих основних послуг для постраждалих від гендерно зумовленого насильства.  

За допомогою цього грантового конкурсу UNDP в Україні прагне залучити організації громадянського суспільства до реагування на порушення прав людини, з особливою увагою до надання підтримки особам, постраждалим від гендерно зумовленого насильства. 

2. ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ 

Мета конкурсу — підтримка діяльності ОГС у сфері забезпечення прав людини та захисту постраждалих від гендерно зумовленого насильства в Україні шляхом розширення доступу до безпечної, конфіденційної, своєчасної та правозахисної підтримки на місцевому рівні.   

Заходи, які передбачаються в рамках конкурсу, мають бути спрямовані на проблеми гендерного і домашнього насильства та охоплювати, зокрема, такі аспекти:  

 • Пропозиції щодо ефективних методів координації ініціатив громадянського суспільства та волонтерів з метою запобігання на місцевому рівні домашнього та гендерно зумовленого насильства під час війни.  
 • Проведення інформаційно-просвітницьких та адвокаційних кампаній щодо запобігання та реагування на порушення прав людини, зокрема вирішення проблеми домашнього насильства та підтримки вразливих груп. 
 • Надання правової підтримки та сприяння доступу до спеціалізованих послуг для постраждалих від домашнього та гендерно зумовленого насильства, включно з наданням психологічної підтримки та підтримки психічного здоров’я. 
 • Забезпечення захисту та відновлення порушених прав людини, з особливою увагою до осіб, постраждалих від гендерно зумовленого насильства. 
 • Надання послуг із захисту прав людини особам, постраждалим від гендерно зумовленого насильства; за можливості — встановлення партнерських відносин між органами місцевого самоврядування та громадянським суспільством. 
 • Сприяння місцевим громадам у створенні міждисциплінарних груп для надання комплексної підтримки постраждалим від домашнього та гендерно зумовленого насильства. 

3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ: 

Неприбуткові організації, зокрема благодійні організації, громадські об’єднання (в тому числі організації громадянського суспільства та спілки), які офіційно зареєстровані в Україні не менше двох років. Організація-заявник повинна мати підтверджений досвід у реалізації проєктів з протидії гендерно-зумовленого насильства.. 

У рамках конкурсу не надаються гранти прибутковим організаціям, політичним партіям, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, релігійним громадам та приватним (фізичним) особам і підприємцям. 

3.1. Вимоги до організації 

Критерії, які визначатимуть відповідність ОГС кваліфікаційним вимогам UNDP, ґрунтуватимуться на шаблоні Запиту про надання інформації від ГО (CASHE, Додаток 5).  

3.2. Географія конкурсу 

UNDP прийматиме заявки з усіх регіонів України. ОГС, що подають заявки, мають довести свою спроможність працювати на запропонованій території. Така спроможність буде оцінюватися Оціночним Комітетом з відбору грантів. 

4. БЮДЖЕТ ТА ДОЗВОЛЕНІ ВИТРАТИ: 

Прийнятними вважаються витрати, які:  

 • необхідні для виконання проєктної діяльності відповідно до Грантової угоди;  
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну», й ефективності витрат;  
 • коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності. 

Кошти, надані в межах конкурсу, може бути використано винятково для оплати: 

 • заробітної плати персоналу та гонорарів експертів;  
 • закупівлі консультаційних послуг за умови, що вони є необхідними для досягнення цілей і завдань проекту;  
 • витратних матеріалів, включаючи незначні засоби індивідуального захисту;  
 • друку та копіювання;  
 • комунальних послуг;  
 • оренди, харчування та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;  
 • витрат на відрядження (за умови, що відрядження відповідають внутрішнім правилам UNDP). 

Неприйнятними є витрати, пов’язані з: 

 • витратами на підготовку проектної пропозиції;  
 • сплатою боргів;  
 • міжнародними поїздками;  
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних з коливаннями валютних курсів;  
 • створенням та реєстрацією організації;  
 • прямою фіскальною підтримкою органів державної влади;  
 • політичною діяльністю;  
 • релігійною пропагандою;  
 • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;  
 •  проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;  
 • будівництвом або ремонтними роботами;  
 • закупівлею транспортних засобів та/ чи предметів розкоші та відповідних послуг. 

5. ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ТА ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ 

Бюджет проектної пропозиції не повинен  перевищувати 7,000 доларів США. .  

Максимальний термін реалізації проекту - 6 місяців. 

Внесок від організації-виконавця або з інших джерел буде розглядатися і вважатиметься перевагою для заявника. Цей внесок може бути зроблений як у фінансовій, так і в нефінансовій формі (наприклад, оплата праці персоналу організації, надання офісу або обладнання для виконання завдань проекту тощо). 

6. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

Проектні пропозиції подаються українською мовою та надсилаються електронною поштою на адреси: [email protected]  із зазначенням у темі листа назви конкурсу «Зміцнення потенціалу організацій громадянського суспільства із надання правозахисної допомоги особам, постраждалим від гендерно зумовленого насильства в умовах війни». Кінцевий термін подання заявок - 26 квітня 2024 року. Усі проєкти, подані після вказаного дедлайну, будуть розглядатися щомісячно. 

Контактна особа:  

Максим Мазипчук, Спеціаліст з розвитку ОГС та звʼязкам з громадськістю, UNDP[email protected] 

7. ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ 

7.1. Процедура оцінки 

Спеціалісти UNDP проведуть попередню перевірку на відповідність технічним критеріям. На цьому етапі UNDP може запросити додаткову інформацію на свій розсуд.  

Для забезпечення повної прозорості процесу, UNDP формує Оцінковий Комітет (ОК), який оцінюватиме ті пропозиції, що пройшли перший етап. ОК – повноважний тимчасовий орган, який відповідає за розгляд, відбір та рекомендацію декількох проєктів до підтримки. ОК залишає за собою право отримати незалежну експертну думку в ході оцінки і відбору проєктів.  

Крім того, буде проведена оцінка спроможності заявників, їхнього потенціалу для реалізації запропонованих грантів, у тому числі з точки зору положень захисту від сексуальної експлуатації та насильства. 

Відібрані грантери також будуть зобов’язані надати проектній команді сертифікати, що підтверджують проходження тренінгу із захисту від сексуальної експлуатації та насильства (посилання буде надано ПРООН) для всіх співробітників організації. 

7.2. Критерії оцінки письмових пропозицій 

Пропозиції будуть оцінюватись ОК за наступними критеріями:  

Пропозиції будуть оцінюватись ОК за наступними критеріями:  

  Узагальнена форма для оцінки технічної пропозиції  Максимальний бал 
1.  Якість та відповідність проєктної пропозиції широким темам, виділеним у пункті 2 цього Конкурсу   25 
2.  Конкретність, доцільність та ефективність запланованих заходів проекту  25 
3.  Продемонстрована здатність запропонованої команди впоратися з обсягом робіт, описаним у проектній пропозиції;  25 
4.  Відповідність запланованих витрат і необхідних ресурсів очікуваним результатам;  15 
5.  Якість запропонованих мереж (включаючи кількість партнерів, запропонованих для впровадження, та вже існуючі мережі, пов’язані з головним заявником)  10 
  Загальний бал  100 

8. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

8.1. Моніторинг та оцінка, рамки для реалізації проекту 

Організація несе відповідальність за моніторинг виконання проєкту та оцінку його результатів. UNDP здійснюватиме моніторинг проєкту через перевірку звітів грантоотримувачів, онлайн консультації, виїзди на місця, зустрічі з персоналом проєкту та зацікавленими сторонами, та участь у заходах проєкту. 

8.2. Звітування 

Організація подає такі звіти у форматі наданому UNDP

 • короткі звіти на вимогу, які періодично вимагає UNDP у випадках, коли інформація про реалізацію програми потрібна у період між звітними періодами; 
 • фінальний звіт, що включає підсумок діяльності та результатів, а також фінансовий звіт за загальну тривалість угоди. 

Завантажуйте форму проєктної пропозиції тут

Завантажуйте додатки тут

Коментарі

Юрій Куряченко   83 дні тому   #  

Вітаю, документи за посиланням на форму проєктної пропозиції та додатки не завантажуються(

 •   Пiдписатися на новi
Утюж Марія   82 дні тому   #  

Пане Юрію, добрий день, зараз всі документи завантажуються нормально, спробуйте, будь ласка, ще раз.

 •   Пiдписатися на новi
 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.